Tanulmány a közép-kelet-európai energiaátmenetről

Magyar László, Fülöp Orsolya (Energiaklub), Szemző Hanna, Gerőházi Éva (Városkutatás Kft.), Gertheis Antal (Mobilissimus), Ámon Ada (E3G)

Az Energiaklub a Városkutatás Kft.-vel és a Mobilissimus Kft.-vel együttműködve írt tanulmányt a közép-kelet-európai országokban tapasztalható energiaátmenetről a Prince of Wales’s Corporate Leaders Group (CLG) megbízásából.

A közép-kelet-európai gazdaság korszerűsítése, energiatermelésének és –fogyasztásának új, megújuló alapokra helyezése elengedhetetlen az éghajlatváltozás elleni fellépéshez. A tanulmány rálátást nyújt a közép-kelet-európai régiót érintő kihívásokra, összefüggésben az elmúlt tíz év során bekövetkezett változásokkal.
A jelentés célja, hogy tájékoztassa a politikusokat, döntéshozókat és az üzleti szféra vezetőit a régióban tapasztalható trendekről, kihasználatlan befektetési lehetőségekről, melyek elősegíthetik a régió energiagazdaságának klímatudatos átalakítását.

Célcsoport: politikusok, döntéshozók és vállalkozások széles köre.

Az Energiaklub a tanulmányban a közép-kelet-európai régió energiatermelését mutatja be, elemezve:
- az EU és Oroszország befolyását a régió energiatermelési struktúrájára és energiapolitikájára;
- az energiatermelés átmeneti helyzetét;
- a közép-kelet-európai országok energiamixét (fosszilis tüzelőanyagok, nukleáris energia, megújuló energiaforrások);
- a megújuló energiák potenciálját a régióban;
- a rendszer átalakításának akadályait (hálózatok infrastruktúrája, foglalkoztatás…);
- az energiatermelés pénzügyi támogatási rendszereit;
- a jogi környezetet; valamint
- az intelligens energiarendszereket és az energiatárolás új lehetőségeit.