Emeli a tétet a Polgármesterek Szövetsége - SEAP helyett jön a SECAP

A Polgármesterek Szövetsége új alapokra helyezte a településvezetők európai együttműködését: a tagok szén-dioxid-kibocsátásuk csökkentése mellett növelik alkalmazkodási képességüket a klímaváltozás elkerülhetetlen hatásaihoz. 

A Polgármesterek Szövetségének több mint 6000 tagja van Európa-szerte. A csatlakozó polgármesterek 2015. őszén szinte egyhangúlag döntöttek úgy, hogy hosszabb távú és nagyra törőbb célokat tűznek a településeik elé. Az így erősebbé váló Szövetség három alappillére épül:

1.       a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése,

2.       éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás,

3.       biztonságos és fenntartható energiagazdálkodás.

A települések korábban azt vállalták, hogy CO2-kibocsátásukat 20%-kal csökkentik 2020-ig. A most kibővített együttműködés keretében az újonnan csatlakozó településeknek már 40%-os csökkentést kell vállalniuk, igaz, hosszabb távon, 2030-ig.

Az új alapokra helyezett szövetségnek továbbra is fontos alapdokumentuma marad a település vállalásait magába foglaló akcióterv, ugyanakkor több témakörre terjed ki. Így a korábbi Fenntartható Energia Akcióterv (SEAP – Sustainable Energy Action Plan) helyett az újonnan csatlakozóknak már Fenntartható Energia- és Klímaakciótervet (SECAP - Sustainable Energy and Climate Action Plan) kell készíteniük, amely a kibocsátás-csökkentési terven felül a települési klímaadaptációs stratégiát is tartalmazza.

Amennyiben az Ön települése is szeretne csatlakozni a 40 magyar aláíró település mellé, vegye fel szakértőinkkel a kapcsolatot:

Mi is az a Polgármesterek Szövetsége?

Az Európai Bizottság által 2008-ban létrehozott Polgármesterek Szövetsége helyi és regionális önkormányzatokból álló európai mozgalom, amely önkéntes elkötelezettséget vállal az energiahatékonyság növelése és a megújuló energiaforrások saját területükön történő használata iránt.

Hogyan lehet csatlakozni?

A Szövetséghez történő csatlakozás feltétele, hogy a felvételét kérő önkormányzat képviselőtestülete jóváhagyja a Szövetséghez való csatlakozást, és felhatalmazza a polgármestert a Szövetség csatlakozó dokumentumának aláírására.

A csatlakozást követően az új tagnak egy év áll rendelkezésére az Alap Kibocsátási Jegyzék és Klímaváltozási Kockázatelemzés elkészítésére, majd további egy év a Jegyzék alapján elkészített Fenntartható Energia- és Klímaakcióterv (SECAP) elkészítésére. Az Akcióterv alapján elérni kívánt eredményeket kétévente monitorozni kell, amelyről jelentést kell tenni a Szövetség részére.