Fenntartható Energia- és Klímaakcióterv - SECAP


Az Energiaklub az elmúlt években több mint 25 magyar település önkormányzatának segített az európai Polgármesterek Szövetsége követelményeinek megfelelő helyi Fenntartható Energia (és Klíma) Akcióterv (SEAP és SECAP) elkészítésében.

A Szövetség módszertanának bővítése után mi dolgoztuk ki Magyarország legelső Fenntartható Energia- és Klíma Akciótervét (SECAP), amely a kibocsátáscsökkentési intézkedések mellett a klímaváltozáshoz való alkalmazkodással is foglalkozik. Egyre több referenciával rendelkezünk már ezen a téren is, illetve folyamatosan dolgozunk helyi önkormányzatok megbízásából SECAP-ok elkészítésén és a kétévente időszerűvé váló felülvizsgálatán is.

A Fenntartható Energia- és Klímaakcióterv lényege

  • felméri a település jelenlegi energetikai helyzetét, az energiafogyasztás szerkezetét,
  • számba veszi a településen jelentkező legjellemzőbb, klímaváltozáshoz köthető természeti jelenségeket,
  • megoldási javaslatokat nyújt az energiafelhasználás mérsékléséhez, és a káros klímahatások elleni védekezéshez,
  • számszerűsíti a várható eredményeket.

Milyen előnyökkel jár a SECAP az önkormányzat számára?

Az akcióterv objektív, statisztikai és tényadatokon alapuló áttekintést nyújt az önkormányzat számára a különböző szektorok (önkormányzati létesítmények, lakosság, közlekedés stb.) energiafogyasztásáról és szén-dioxid-kibocsátásáról. Ezáltal már rövid távon is jó alapul szolgál beruházások tervezéséhez.

Könnyebb hozzáférés pályázati forrásokhoz

Az Európai Uniós támogatási konstrukciók pályázati kiírásai esetében sok esetben  előnyt jelent, ha az önkormányzat rendelkezik energiastratégiával. A Fenntartható Energia- és Klímaakcióterv (SECAP) alapul szolgálhat például az ELENA (European Local Energy Assistance) támogatás igénybevételéhez.

Tartósan csökkenő rezsiköltségek

Az energiahatékonysági intézkedések révén csökken az épületek energiafelhasználása. A település adottságainak leginkább megfelelő megújuló energiaforrás hasznosításával mind az önkormányzat, mind a lakosság számára csökkenthető a rezsiköltség.

Fenntartható energiafogyasztás

Amennyiben a település a helyben rendelkezésre álló, megújuló energiaforrásokból fedezi az energiafelhasználását, úgy függetlenebbé válhat az energiaszolgáltatóktól is.

Tisztább, élhetőbb település

Minél nagyobb szerepet kapnak a megújuló energiaforrások a település energiamixében, annál kevesebb szennyező anyag kerül a levegőbe. A zöldfelületek növelése és a kerékpárutak bővítése kellemesebb életkörülményeket eredményez.

infografika_seap.jpg

Letöltés (PDF)

Az Energiaklub szerepe

Az önkormányzatok energiatudatos tevékenységét támogató, fejlesztő, és erősítő tevékenységünket már a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége is elismerte. Széles körű referenciával rendelkezünk SECAP-készítés terén, akár megyeszékhelyről, akár egészen kicsi településről legyen is szó. 

Az előterjesztés megírásától a Polgármesterek Szövetségének jóváhagyásáig végig kísérjük a folyamatot:

  • Szerteágazó adatforrásokból összegyűjtjük a szükséges adatokat;
  • Elkészítjük a kezdeti energia- és CO2 kibocsátási leltárt;
  • Megoldási javaslatokat dolgozunk ki a település számára;
  • Igény szerint tartjuk a kapcsolatot a Polgármesterek Szövetségével és segítünk a csatlakozás lebonyolításában;
  • Egyeztetünk az önkormányzat releváns munkatársaival, testületeivel és egyéb helyi érintettekkel;
  • Segítjük az eredmények kommunikálását a lakosság felé.

Főbb referenciáink: