Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás (KEHOP-1.2.1.)

 

2017. szeptember 1-jétől adhatnak be pályázatot a KEHOP 1.2.1 felhívásra a települési önkormányzatok (helyi önkormányzatok vagy helyi önkormányzatok társulásai). Az Energiaklub 25 év tapasztalattal a háta mögött a szakmai program kidolgozásában és magas színvonalú lebonyolításában tudja segíteni az önkormányzatokat. Vegye fel velünk a kapcsolatot, és dolgozzon velünk Ön is!

 

A KEHOP 1.2.1 pályázatban támogatott projekteknek hozzá kell járulniuk az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és –kezelés előmozdításához, valamint a klímaváltozáshoz történő hatékony alkalmazkodás társadalmi feltételeinek megteremtéséhez, a társadalom klímatudatosságának eléréséhez.

A pályázatban az Energiaklub szakemberei a következő önállóan támogatható tevékenységeket tudják megvalósítani alvállalkozóként:

  • Helyi klímastratégia kidolgozása ;
  • Intézményi, települési illetve több településen átívelő, interaktív tematikus szemléletformálási programsorozatok lebonyolítása;
  • Települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása;
  • Helyi szereplők szemléletformálása, ennek keretében: tájékoztató előadások / workshopok / fórumok szervezése és lebonyolítása a projektben érintett intézmények munkavállalói számára;
  • Gyakorlatorientált ismereteket átadó, pozitív, a mindennapos tevékenységekbe integrálható, jól alkalmazható példákat közvetítő térségi és helyi tanulmányi versenyek szakmai előkészítése és lebonyolítása.

Külön felhívjuk a figyelmet a pályázati kiírás azon kitételére, miszerint a projekt tervezése és megvalósítása során, ha a támogatást igénylő, illetve konzorciumi vagy együttműködő partnere nem rendelkezik legalább hároméves tapasztalattal környezet-/klímatudatossági területen, ezzel összefüggésben nem jártas a klímaváltozás hatásaiban, kötelező a szakirányú civil szervezet vagy szakember bevonása a projekt előkészítésébe és megvalósításába.

A szakmai tevékenységek megvalósításánál elvárás a környezeti nevelési referencia (referenciák felsorolása, önéletrajzok csatolása). A pályázaton elnyerhető összeg: 5-20 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatás.

Várjuk az érdeklődő, klímatudatos önkormányzatok jelentkezését!

 

További információ: Lestál Zsuzsa lestal@energiaklub.hu