Treecheck - városi alkalmazkodás a zöldfelületek segítségével

A Treecheck projekt fő célja a kedvezőtlen éghajlati hatások csökkentése – különös tekintettel a városi hősziget-hatásaira –, a zöldterületek fejlesztésével, minőségük és hatékonyságuk növelésével.

Az Ökotárs Alapítvány megbízásából az Energiaklub szakértője részt vesz a LIFE program keretében megvalósuló Treecheck projekt magyarországi megvalósításában.

A projekt keretében részt veszünk a kiválasztott önkormányzat (Budapest III. kerület, Óbuda) klímastratégiájának kidolgozásában, többek között fiatalok (15-25 évesek) éghajlatváltozáshoz fűződő viszonyait és ötleteit feltérképező workshopok megvalósításával. További feladataink:

  • közösségfejlesztési módszertani anyagok kidolgozása a helyi klímakörök sikeres működése érdekében;
  • a helyi klímastratégia munkaközi változatainak szakmai lektorálása;
  • kerületi fejlesztési tervek és szabályzatok klímaadaptációs szempontú elemzése, ajánlások megfogalmazása;
  • javaslattétel kiválasztott egyedi beruházás klímaadaptációs intézkedéseire vagy klímaadaptációs akció részletes megvalósítási tervének elkészítése.

Bővebben a Treecheck projektről angol nyelven itt olvashat.