Klímaadaptáció a IX. kerületben

A német támogatásból megvalósuló projektünk célja, hogy létrejöjjön egy gyakorlatorientált koncepció, ill. cselekvési terv Budapest IX. kerülete számára a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás megtervezése és megvalósítása érdekében.

A német Környezetvédelmi Ügynökség támogatásának célja a már megszerzett németországi tapasztalatokat átadni és a magyar tervezési gyakorlatba integrálni egy mintaprojekten keresztül, melynek haszonélvezője a Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzata és lakossága. A koncepció, ill. cselekvési terv elkészítését az Energiaklub szakemberei végzik, együttműködésben a berlini Műszaki Egyetem és a Szent István Egyetem tájépítész és településtervező szakértőivel.

A projekt három egymásra épülő szakaszból áll:

Első szakasz: Igény- és állapotfelmérés, kapcsolatrendszer kiépítése

Célok:

  • Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási koncepció előkészítésében részt vevő szereplők és konkrét feladataik meghatározása
  • Helyzetfeltárás: Budapest IX. kerületében várhatóan problémát vagy kihívást okozó, éghajlatváltozással kapcsolatos hatások feltérképezése; adatgyűjtés
  • Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási koncepció vázlatának elkészítése

Nagyon fontos, hogy mielőbb kialakuljon egy aktív helyi munkacsoport is a kerületben, melynek mind a tervezési folyamatban, mind a megvalósítás során kulcsszerepe lesz.

Ebben a szakaszban egy budapesti workshop megrendezésével a projekt koncepcióját igényre szabottá és gyakorlatorientálttá alakítjuk. A workshopon német szakmai partnerei mellett a kerület szakembereire, civil szervezetekre, a témában érdekelt érdekcsoportokra, valamint tudományos intézetek képviselőinek jelenlétére is számítunk. Egy következő, Berlinben megszervezett workshop német adaptációs jó gyakorlatok megismerését és azok hazai átültethetőségének közös vizsgálatát célozza meg.

A workshopok anyagai lejjebb görgetve érhetők el.

Második szakasz: A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás koncepciójának kidolgozása

A második szakaszban a magyar partnerek az EPC és a TU Berlin támogatásával és tanácsadásával gyakorlati és végrehajtás-orientált éghajlatváltozási koncepciót dolgoznak ki Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzata számára. Kidolgozásra került egy egyedi, lakossági információ-gyűjtési portál, a Klímapanasz.

Harmadik szakasz: Cselekvési terv kidolgozása és társadalmasítás

A koncepció alapján konkrét intézkedés-javaslatok kerülnek kidolgozásra ebben a szakaszban a kerületi szakemberek aktív bevonásával, valamint széleskörű egyeztetések mellett. További cél a projekt tapasztalatainak és eredményeinek kommunikálása az alábbiak segítségével:

  • útmutató helyi önkormányzatok számára az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási koncepciók elkészítéséhez
  • záró konferencia és jó példák börzéje

A tervezési folyamat példaértékű, mert a helyi szereplők aktív részvételével kerülnek majd kidolgozásra a stratégiai dokumentumok. Ennek megfelelően cél az is, hogy minél több hazai önkormányzat kövesse ezt a tervezési gyakorlatot. A jó példa és a projekt eredményeinek továbbvitele érdekében tervezési útmutatót publikálunk és konferenciát is szervezünk az önkormányzati szakemberek számára.

Partnereink a projekt megvalósításában:

EPC – Project Corporation Climate. Sustainability. Communications. mbH (vezető projektpartner)

TU Berlin (Műszaki Egyetem), Tájépítészeti és Környezettervezési Intézet, Tájtervezési és -fejlesztési Tanszék

Organic Communications Kft.

Szent István Egyetem, Tájépítészeti és Településtervezési Kar (támogatásban nem részesülő partner)

Ezt a projektet a Német Szövetségi Környezetvédelmi Minisztérium támogatja a Tanácsadói Támogatási Program (BHP) forrásaiból, a Szövetségi Környezetvédelmi Ügynökség felügyelete alatt a közép- és kelet-európai államok, a Kaukázus, Közép-Ázsia, valamint az Európai Unióval szomszédos országok környezetvédelméért.

BMU logoUBA logo