Klímaválasz - Képzések az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás elősegítésére helyi szinten

Az Energiaklub vezetésével egy éven át tartó projekt zajlott le annak érdekében, hogy a magyarországi települések vezetői felkészülhessenek az éghajlatváltozás elkerülhetetlen hatásainak enyhítésére.

A projektben több mint 140 önkormányzati vezető és egyéb helyi érintett kapott képzést a települési klímavédelemmel kapcsolatos feladatokról és lehetőségekről 4 régióban: Dél-Dunántúl, Közép-Dunántúl, Észak-Alföld, és a Közép-Magyarországi régió keleti fele.

Típusa:

oktatás, képzés, kapacitásfejlesztés

Cél:

A képzésben/projektben részt vevők a projekt végére tisztába kerültek azzal, hogy milyen hatásokat okoz az éghajlatváltozás a saját településükön. Felkészültebbek és képessé váltak arra, hogy hosszabb távon és rendszerben gondolkodva megoldásokat találjanak a káros hatások mérséklésére - legyenek ezek bármilyen kicsinek tűnő lépések. Képessé váltak arra, hogy helyi éghajlatvédelmi stratégiát készítsenek, meghatározzák a kívánatos irányokat. Mindennek birtokában sokkal könnyebben tudják megtalálni a megfelelő forrásokat, illetve felkészültebben tekinthetnek a 2014-2020 időszak forrásainak lehívása elé.

Célcsoport:

települési vezetők és egyéb helyi érintettek (pl. civil szervezetek)

Leírás:

A projekt során felmértük az önkormányzati vezetők klímavédelemmel kapcsolatos ismereteit és igényeit (lásd sajtóközleményünket a kutatás eredményeiről), valamint azt, hogy mit érzékel a lakosság az éghajlatváltozás hatásaiból.

Mindezek alapján olyan hiánypótló tananyag készült, amely naprakész tudnivalókat és ismereteket, illetve konkrét támpontokat ad a települések vezetőinek ahhoz, hogy felkészülhessenek a klímaváltozás elkerülhetetlen, és várhatóan egyre fokozódó hatásaira, hogy azonosítani tudják a szükséges intézkedéseket, és ezeket beépítsék a helyi tervezési folyamatokba és szabályozásokba. A képzés tartalmi elemei (video-előadások, prezentációk stb.) a Tudástár menüben találhatók meg.

Az ismeretek elsajátítását személyes (csoportos), többnapos képzés segítette elő 8 turnusban (3 budapesti és 5 vidéki) a résztvevők számára 2016 első negyedévében.

A projekt izlandi, liechtensteini és norvégiai támogatásból valósult meg.