CLEAN-kWAT

A projekt témája „az energiarendszerek, köztük a megújulók hatásai a környezetre és a természetre”. A célcsoportok az energiarendszerek tervezői (mérnökök), ipari mérnökök, építőmérnökök és a fenti szakmákat tanuló diákok.

Az energiarendszerek, köztük a megújulók is hatással vannak a környezetre és a természetre, a mérnökök és mérnökjelöltek ismeretei hiányosak az ökoszisztémák és az ökológiai mechanizmusok terén, a képzési anyagok és technikák nem térnek ki megfelelő mértékben ezekre a kérdésekre az energiarendszerek tervezési folyamatainak műszaki kérdései mellett – mindezek miatt szükség van a környezeti megfontolások mélyebb szintű integrálására a képzésekbe. Ennek fényében a projekt célja, hogy az energiarendszerek tervezőit és a diákokat tájékoztassa az ökoszisztémák és a természet sérülékenységéről és érzékenységéről.

A CLEAN-kWAT projekt tágabb témákat felölelő interaktív, tudásbázis-modell szerint strukturált e-learning felületet biztosít az ECVET és az EKKR műszaki specifikációi szerint kialakított innovatív képzésekhez. A fenntartható, környezetbarát erőforrás-gazdálkodás a projekt egyik központi témája. Ez lehetővé teszi az ECVET-en alapuló tananyagok elterjesztését Európában a digitális felület segítségével. A projekt a képzés résztvevőinek képességeit a képzési program nyomtatott és elektronikus verzióinak segítségével növeli. Javítja a kommunikációt a CLEAN-kWAT célokért tenni kívánók és az EU ECVET intézményei között.