Jólét helyett JÓLLÉT legyen! - Javaslatok a gazdasági fejlődés zöld pályára állításával kapcsolatban

Az Energiaklub fókusz-témáival összhangban a „zöld” fogalmat elsősorban az energiafogyasztás és -termelés kapcsán értelmezzük. Elsőként konkrét, részletesebben kidolgozott projektjeink témáit mutatjuk be, majd vázlatosabb és végül általános javaslatokkal igyekszünk az MNB Fenntartható Pénzügyek Főosztályának munkáját segíteni.

Közösségi energia-termelés megvalósíthatóságának szabályozási akadályainak felszámolása, ilyen projektek kedvező hitelkonstrukciókkal való támogatása

Az Energiaklub 2017-ben részletesen vizsgálta a közösségi naperőmű megvalósítási lehetőségeit Magyarországon, mert pilot-jelleggel szerettünk volna egy ilyen erőművet létrehozni. A vizsgálat kiterjedt a szabályozási és a pénzügyi háttér, valamint konkrét megvalósulási helyszínek adottságainak vizsgálatára.
Az általunk felkeresett önkormányzatok és cégek nyitottan állnak egy közösségi naperőmű projekt megvalósításához, érdeklődők és segítőkészek a potenciális partnerek. A vállalkozók együttműködőek, és a projekt, illetve az iparág esetében nem kell nagy vállalkozói rizikóval számolni.
A projekt közösségi jelleggel az MNB Pénz-és Tőkepiaci Engedélyezési Főosztályának kedvezőtlen állásfoglalása miatt nem tudott megvalósulni. Ha a (tervezetten helyi kis)befektetők számára is vonzó pénzügyi megoldás szabályozási akadályai elmozdulnának, várhatóan jelentős magántőke lenne mozgósítható ebben a szektorban. 

RenoHUb – projekt: áttörés a lakóházak felújításában (jelenleg pilot projektként H2020 finanszírozásban, de az országos elterjesztésben és a hosszú távú fenntartásban további pénzügyi eszközökre van szükség)

A projekt célja, hogy hozzájáruljon a magyar háztartások energiaellátásának jelentős mértékű átalakításához, fenntarthatóbbá tételéhez egy „egyablakos” rendszer bevezetésével, melynek segítségével a házak felújítása során felmerülő energetikai, műszaki, jogi, pénzügyi kérdésekre egy helyen lehet majd választ kapni. A kezdetben egy online platformból és két irodából (“RenoHUb Információs Pontok”) álló struktúra célja, hogy a lakossági szegmensben a családi házaknál és a többlakásos épületeknél egyaránt ösztönözze az energiahatékonysági célú felújítást és az integrált megújuló energiaforrások beépítését a magánfinanszírozás növekvő mértékű kiaknázásával. A megvalósításban partnerünk többek közt a MEHI a részletek várhatóan tőlük érkeznek majd.

Fókuszterületek

Ezeken a területeken alapvető fontosságú, hogy kiszámítható, egyenletes, hosszútávú, előre kommunikált konstrukciók legyenek elérhetőek.

 • tudatos és mérsékletes energiafogyasztás ösztönzése,
 • energiahatékonyság növelése,
 • energiaszegénység csökkentése, 
 • megújuló energiatermelési módok kialakítása/fejlesztése (a biomassza feltételesen megújítható, tehát csak másodsorban, külön fenntarthatósági szabályok mellett támogatandó)

Beruházások, támogatott pénzügyi konstrukciók javasolt területei:

 • Megújuló energiatermelés (érdemes lenne a szélenergiát is hangsúlyozni annak ellenére is, hogy Mo-on nem lehet szélerőművet telepíteni, mert az MNB tavaly versenyképességi programjában is szerepelt)
 • Infrastruktúra (energia ellátási hálózatok, smart grid, energiatárolás) fejlesztése
 • Falufűtőművek vagyis kisléptékű, megújuló alapú (akár több, helyi erőforrást ötvöző pl. geotermia, napkollektor, biomassza) távhőrendszerek finanszírozása
 • Közlekedés: kerékpáros infrastruktúra fejlesztés (különösen városon belül, ill. Budapest és az agglomerációs települések között), valamint vasútfejlesztés (Európán belül kiváltva a légiközlekedés egy részét) 
 • Ipar: 
  • hazai alapanyagra épülő ipar; 
  • kézművesipar, kistermelők, KKV-k támogatása; 
  • anyaghasználati hatékonyság növelése, anyagintenzív folyamatok/iparok támogatásának, hitelezésének megszüntetése/korlátozása; 
  • kőolaj-alapú műanyagokat előállító/feldolgozó/hasznosító üzemek NEM kaphatnak támogatást; ahogyan a kőolajszármazékokkal működő berendezéseket gyártók sem (pl. hagyományos autógyárak)
 • Szolgáltatások: 
  • közlekedési igényt nem/kismértékben generáló szolgáltatások fejlesztésének/újraindításának támogatása (pl. regionális, belföldi turizmus) 
  • Bérlés, javítás, sharing szolgáltatások megerősítése, megbízható on-line felületek fejlesztése
 • Körkörös gazdaság: Fenntartható termékek meghatározása és támogatása. Fenntartható nyersanyagból készülő, tartós, javítható, újra felhasználást lehetővé tevő termékek előnyben részesítése. 
 • Fenti témákban K+F, start-up támogatás

Önkormányzatok számára:

 • SECAP intézkedéseinek megvalósításra összegek (tervezés+beruházás) - támogatott/ingyen hitel
 • helyi gazdaságfejlesztés, helyi pénz felkarolása/ koordinációja, helyi termelői piac létrehozása, helyi szívességbank létrehozásának támogatása, helyi termelők, szolgáltatók adatbázisa,

Lakosság számára:

 • Lakóépületek felújításának ösztönzése - kamatmentes hitel folytatódjon, revolving fund; szakaszos felújítás (Building Renovation Passport)
 • Energia szövetkezetek (közösségi energia projektek) támogatása
 • Kamatmentes hitel a legszegényebb településen élőknek, a régi villanybojler (B-F) cseréjére új hőszivattyús bojlere (A-A+++)
 • Megújuló energia hasznosítási beruházások - kamatmentes hitel
 • Roof-leasing: bank építi meg a társasház tetejére a napelemet

Lehetséges pénzügyi ösztönzők:

 • Zöld NHP: A Növekedési HP-hoz hasonló hitelkonstrukció KKV-knak, ami a zöld beruházásokat támogatja.
 • Közvetlen támogatás megújuló energia beruházásokhoz: létrehoz egy alapot és saját maga csinál nagyberuházásokat.
 • Zöld co-funding: civil kezdeményezések fund-raisingjét kiegészíti: gyűjtsd össze az 50%-ot, kamatmentes hitelként kapja a másik 50%-t.
 • Hiteltámogatás zöld-beruházásokhoz: 1 forint piaci hitelhez, 1 forint MNB-s hitel kedvezőbb kamattal
 • Zöld kötvényprogram: Privát zöld projektek kötvényeit vásárolja az MNB, befektetői szerepben.

Egyéb javaslatok:

 • Készpénz-forgalom minimalizálása és/vagy helyi pénz bevezetése
 • Természeti kincsek felvásárlása: Ahogy más nemzeti értékekkel történt már erre precedens (festmények), ugyanúgy a nemzeti parki területeket is bővíteni. 
 • Szociális gazdaság támogatása: tanácsadás, minta-webháttér helyi szívességbankok kialakítására
 • Éghajlatváltozásnak ellenálló gazdaságszerkezet felé való elmozdulás
 • Zöld adóreform; elemei pl.:
  • Rezsicsökkentés - csak rászorultsági alapon, hogy az alacsony energiaárak ne rontsák a fejlesztési beruházások megtérülési rátáját
  • Üzemanyag ár - változó adótartalommal: ha a világpiaci ár zuhan is, maradhatna a fogyasztói ár magasabban, az ebből származó bevétel alapot adhat a szükséges zöld beruházásoknak
  • Fosszilis tüzelőanyagok és az azt felhasználók támogatásának megszüntetése
  • Adókedvezmények kizárólag a fenntartható cégeknek - ehhez javaslunk kidolgozni/átvenni egy zöld/fenntarthatósági indikátorokre épülő minősítési rendszert 
  • Adókedvezmény a (legalább részben) távmunkában dolgozó munkavállalókat alkalmazóknak

Egyetértünk továbbá és támogatjuk az alábbi, energiafogyasztást és kibocsátásokat csökkentő kezdeményezéseket is:

 • Helyi bevásárló közösségek
 • Kisközösségi Program