Hogyan másszunk ki a rezsilavina alól? - sajtóközlemény

Az Energiaklub és a Magyar Energiahatékonysági Intézet (MEHI) közös sajtóközleménye.

Az Energiaklub és a MEHI évek óta dolgozik a valódi rezsicsökkentésért - azért, hogy a háztartások megfelelő támogatást kapjanak a hosszú távú rezsicsökkentő megoldások megvalósításában. Üdvözöljük azokat a szabályozási változásokat, amelyek energiatudatosságra és energetikai beruházásokra ösztönöznek, de elengedhetetlennek tartjuk, hogy mindenki részesüljön szakmai, a rászorulók pedig pénzügyi segítségben is az otthonok fenntartható üzemeltetéséhez.

A rezsicsökkentés az eddig ismert formájában elfedte a valódi világpiaci eseményeket. A társadalom számára ezért sokkoló a megnövekedett energiaár, azonban elkerülhetetlenné vált a szembesülés: a fosszilis energiaforrások korlátozottan állnak rendelkezésre – el kell kezdenünk leválni róluk. Ez nem egyszerű folyamat sem a gazdaság, sem a társadalom számára. Csak úgy tehető fájdalommentesebbé, ha a folyamatok előre megtervezettek, transzparensek, és az állam valóban segít felkészülni az átállásra. Hogyan?

Kiszámítható, hosszútávú, átlátható energetikai támogatási rendszerre van szükség, amelyből megvalósulhat az energiapazarló, elavult lakóépületek energetikai felújítása. A lakosság nagy része önerőből nem képes ezekre beruházásigényes intézkedésekre: komplex finanszírozási konstrukciókra és szakmai segítségnyújtásra van szükségük. Magyarországon a legrosszabb állapotú lakóépületek többségében alacsony jövedelmű emberek élnek, akik hiába költik jövedelmük aránytalanul nagy részét rezsiszámláik kifizetésére, így sem tudnak komfortos, egészséges lakókörülményeket teremteni maguknak. Ezeknek a háztartásoknak a kiemelt kezelése, számukra külön enyhítések és 90-100%-os felújítási támogatások szükségesek. Eddig szinte kizárólag a magasabb jövedelműek számára volt elérhető a felújítás. Be kell építenünk a szociális elemeket, hogy elkerüljük a tömeges energiaszegénységet. Le kell zárni az izolált, impulzus alapú és alacsony keretösszegű mikro-felújítási pályázatok korszakát, amelyekkel érdemi lakossági megtakarítások nem érhetők el. A lakosságnak egyszerűen adminisztrálható, hosszútávú felújítási rendszerre van szüksége. Ez szolgálná az ingatlanpiac kiszámítható stabilitását is. 

Az energetikai felújításokra felhasználható CSOK támogatások összértékét meg kell duplázni. Az építőipari  kivitelezési árak 3 év alatt kétszeresére emelkedtek. Az alapanyagárak 3 éve még reálisan érdemi mélyfelújításokat (szigetelést, energetikai felújításokat) tettek lehetővé. Az eredeti támogatási összegek ma azonban csak az eredetei tervek 50-60 %-ának megvalósítására elegendők.

Nemzeti Energiahatékonysági Alap

A kormánynak legalább 10 évvel ezelőtt el kellett volna kezdenie a lakossági energetikai felújítások támogatását. Tekintettel a megtakarítások nemzetstratégiai jelentőségére, mára elengedhetetlenné vált, hogy - az Európai Unió társfinanszírozásával - létrehozza a Nemzeti Energiahatékonysági Alapot, amely egyszerre szolgálja a garanciális és megtakarítási alapelvek érvényesülését és a felújításban résztvevő érintetteket (finanszírozók, felújítók, lakáspiac szereplői). A kormány végre építse ki és tartsa karban a középületi és lakossági energetikai tanúsítványok rendszerét, amelyre valós megtakarítási rendszer épül. 

Mit tehetünk egyénként...

A jövőben a lakossági tarifákat minden 3 hónapban felülvizsgálják. A bizonytalanság  ellen egyetlen módon védekezhetünk. Energiahatékonysági beruházásokra épülő tudatos fogyasztással. Stabil pont, és ezért üdvözöljük a  tarifarendszer B Geo és H árszabásra vonatkozó  kitételeit, azonban hiányoljuk a csak villamosenergiával fűtő, a földgázt tudatosan kiváltó lakossági fogyasztók megemelt rezsivédett díjszabását.

Jelenleg a magyarok háromnegyede tervezés nélkül, részleges energetikai felújításokba vág csak bele, amelyek fele így nem jár érdemi energiamegtakarítással; ehelyett kedvezőtlen megoldások valósulnak meg, évtizedekre belakatolva az adott ingatlan energiahatékonysági potenciálját (lock-in hatás). A szomszéd és a barátok által bevált megoldások nem biztos, hogy másoknál is ugyan azt az eredményt adják: minden eset egyedi, ezért feltétlenül szükséges energetikus szakértő bevonása a felújítások megtervezésébe. Az épülethasználóktól ugyanis jelentős mértékben függ a fogyasztás a felújítás előtt és után is. RenoPont irodáink a tervezettebb energetikai felújításhoz adnak ingyenes tanácsot, a józsefvárosi és terézvárosi PowerPoor energiatanácsadó irodák pedig a beruházást nem igénylő, kisléptékű energiatakarékossághoz.

Az államnak hatalmas felelőssége, hogy ebben a mozgalmas szituációban megfelelő mederbe terelje az energetikai felújításokat: a felújítási támogatási rendszernek világos, konkrét energetikai elvárások mentén, szakember által megtervezett, tehát mélyfelújítási tervvel rendelkező pályázatokat kell támogatnia, akár szakaszos megvalósítás formájában.