POWERPOOR - legyőzzük az energiaszegénységet

A POWERPOOR projekt célja olyan támogató programok/sémák kifejlesztése, amelyek az energiaszegénységben élő családokat arra ösztönzik, hogy alternatív finanszírozási megoldások segítségével (pl. energiaközösségek létrehozásával, közösségi finanszírozási formák meghonosításával stb.) javítsanak élethelyzetükön. A projekt magába foglalja a kis léptékű energiahatékonyság növelő eszközök és a megújuló energiaforrások használatát. További cél az is, hogy a projekt elemeinek végrehajtása során az elsődleges célcsoport, azaz a lakosság aktív bevonása.

Projekt során végzett tevékenységek rövid bemutatása:

     1. Együttműködés energiaszegény polgárokkal és csoportokkal

●        A célcsoportok motiválása

  • otthonlátogatásokkal és információs napok megrendezéssével,

  • kapcsolattartásra és információ cserére/terjesztésre alkalmas helyek (irodák) nyitása,

  • IKT (Információs és Kommunikáción Technológián) alapú eszközök használata Energiaszegénység Csökkentését Célzó Eszköztár, egy online ügyfélszolgálat létrehozása.

●        Tájékoztató kampányok a POWERPOOR projekt által kidolgozott támogatási programokról és rendszerekről és azok hasznosításának lehetőségeiről.

     2. Energiahatékonyság fokozása és az energiaszegénység csökkentése

●  Energiaszegénységet Enyhítő Eszköztár fejlesztése (webes és mobil alkalmazások):

  • a POWER-TARGET eszköz, mennyiségi és minőségi indikátorok segítségével lehetségessé válik az energiaszegény csoportok beazonosítása;
  • a POWER-ACT eszköz segít az energiafelhasználási szokások megváltoztatásában és energiahatékonysági intézkedés végrehajtásában;
  • a POWER-FUND információs eszköz segít feltérképezni milyen  energiaszegénység enyhítését szolgáló innovatív finanszírozási lehetőségek érhetőek el az energiaszegénységgel küzdő háztartások.

●        A POWERPOOR ~60 települést fog támogatni abban, hogy az energiaszegénységgel kapcsolatos információk bekerüljenek az adott település SECAP-jába.

     3. Energiaügyi Tánácsadók és Energiaközösségi Mentorok hálózatának kiépítése:

A mentortréning webinárok és csoportos szemináriumok kísérik majd.  A tréning után Energiaügyi Tanácsadókká és Energiaközösségi Mentorokká válhatnak a résztvevők, akik a következő célcsoportokból kerülhetnek ki: állami szervek munkatársai, meglévő közösségek vagy szövetkezetek tagjai, szociális munkások, helyi tanácsadók, szakemberek, releváns területen diplomások, egyetemi hallgatók stb.

A projekt során összesen 1100 fő képzésére kerül sor. A tréning oklevelet ad, amelyet országonként online, a nagyközönség számára is elérhető nyilvántartás vesznek majd.  A mentorok továbbá segítik majd a helyi energiaszegénységgel foglalkozó irodák létrehozását is.

     4. Energiaszegénység enyhítését elősegítő támogatási programok tervezése és végrehajtása

Minden ország legalább egy energiaszegénység mérséklését célzó kísérleti programot fog megvalósítani együttműködve a Támogatókkal és Mentorokkal:

  • információnyújtás és tanácsadás az (energiafelhasználási) szokások megváltoztatása és alacsony költségű energiahatékonysági intézkedések végrehajtása;
  • információnyújtás az innovatív finanszírozási rendszerekről, mint pl.: energiaközösségek létrehozása.

     5. A támogatási programok kiterjesztése és megvalósítása, azaz szinergiákra törekvés globális és EU-szintű kezdeményezésekkel,

pl.: A Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségével

     6. Szakpolitikai javaslatok létrehozása az energiaszegénység enyhítése érdekében:

●        a szerzett tapasztalatok és tanulságok alapján EU-szintű szakpolitikai ajánlások és 8 Nemzeti Ütemterv kidolgozása, amely ösztönzi az alulról szerveződő energiaközösségeket és többszintű döntéshozatali együttműködést is.

Elérhető a projekt keretében elkészített brossúra és poszter.