Energiaközösségi szakértő árajánlattételi felhívás

Az Energiaklub, mint alvállalkozó részt vesz Kistelek energiaközösségi pilot projektjének megvalósításában, mely az ÉMI Nonprofit Kft. Által „Energiaközösségek kialakítását támogató több éves program megvalósítása (2021-ÉMI-MA)” címen meghirdetett, és 2021-ÉMI-MA-26 azonosító számon regisztrált és elfogadott támogatásból valósul meg.

A jelen ajánlatkérés során olyan szakembert keresünk, aki részt vesz a projekthez köthető alábbi két dokumentum részletes kidolgozásában (bővebben lásd a részletes feladatleírást lejjebb):

 • a közösség létesítéséhez szükséges elszámolási keretek és kiindulási üzleti modell kidolgozásához szakértői tanácsadás
 • az energiaközösség szervezeti formájának és irányítási módjának kialakításához szakértői tanácsadás

valamint rendelkezésre áll a munkával kapcsolatos szakmai egyeztetéseken az Energiaklub szakértőivel.

A szerződés időtartama: szerződéskötéstől 60 nap (tervezetten 2023.06.06.).

Ajánlattevő akkor alkalmas a feladat ellátására, amennyiben rendelkezik legalább egy olyan szakértővel, aki egy személyben megfelel az alábbi kritériumok mindegyikének:

 • felsőfokú végzettség jogi/közgazdasági/villamos mérnöki területek valamelyikén ÉS
 • legalább három éves szakmai tapasztalat az energiaközösségek területén.

Alkalmasság igazolásának módja: a szakértő önéletrajzának bemutatásával, melyből egyértelműen megállapítható, hogy megfelel az alkalmassági feltételeknek.

Az ajánlat értékelésének szempontja: a legalacsonyabb ellenszolgáltatás nettó összege. Az ajánlat értékelésének módszere: sorba rendezés.

Benyújtandó dokumentumok:

Az alkalmassági kritériumnak megfelelő szakértő önéletrajza és az árajánlat (nettó, ÁFA, bruttó bontásban) e-mailen megküldve a [email protected] címre.

Ajánlattételi határidő:

2023. június 2. 10 óra

 

Részletes feladatleírás:

Az Energiaklub, mint alvállalkozó részt vesz Kistelek energiaközösségi pilot projektjének megvalósításában, mely az ÉMI Nonprofit Kft. Által „Energiaközösségek kialakítását támogató több éves program megvalósítása (2021-ÉMI-MA)” címen meghirdetett, és 2021-ÉMI-MA-26 azonosító számon regisztrált és elfogadott támogatásból valósul meg.

A megkötendő szerződés keretében a bevonandó szakértőre a lent felsorolt feladatok megvalósításában lesz szükség. A pontos eredménytermékeket és a határidőket részfeladatonként a kijelölt kapcsolattartó e-mailben határozza meg, azok a nyertes ajánlattevő által előzetesen becsült óraszám megadása és a feladat(ok) jóváhagyása után tekinthetők megrendeltnek.

1. Az Energiaklub által a szakértő számára bocsátott szakmai dokumentumok, számítások, információk alapján az alábbi két rövid tanulmány kidolgozása:

a) A közösség létesítéséhez szükséges elszámolási keretek és kiindulási üzleti modell (5-10 oldal terjedelemben)

 • A közösségen belüli elszámolás lehetőségeinek részletes kidolgozása több forgatókönyv szerint
 • Kiadások és bevételek alapján cash-flow becslés
 • Hosszútávon fenntartható üzleti modell lehetséges eseteinek bemutatása
 • Az energiaközösségi tagok számára adható kedvezmények forrásának (pl.rendszerhasználati díjak, ÁFA) és megvalósíthatóságának számba vétele
 • Az energiaközösség villamos energia rendszerbe illesztésének pénzügyi vonatkozásainak áttekintése

b) Az energiaközösség szervezeti formájának és irányítási módjának kialakítása (5-10 oldal terjedelemben)

 • Lehetséges szervezeti formák jogi hátterének értékelése
 • Lehetséges szervezeti formák előnyeinek és hátrányainak bemutatása
 • A közösség által preferált szervezeti forma alapján az irányítási mód lehetséges alternatíváinak bemutatása
 • A szervezeti forma és irányítási mód hosszútávú fenntartásának értékelése

2. Részvétel egyeztetéseken, szakmai megbeszéléseken a szerződéses időszak során (max. három alkalommal)

Elsősorban online, de esetenként Budapesten személyesen a projekt és aktuális feladatok áttekintése, egyeztetése érdekében. 


Ha véleményed vagy kérdésed van, írj a bejegyzés szerzőjének!
Magyar László [email protected]