Ajánlati felhívás - árampiaci modellezés

Partnert keresünk, aki villamosenergia-ágazati modellezés alapján elemzést készít a szélenergia magyarországi bővítésének hatásairól.

Elvárt eredmény: 2 db, egyenként 5-10 oldalas, jól érthető, fontos üzeneteket külön is kiemelő word formátumú (ábrákat is tartalmazó) dokumentum.

Témák: 

  • Különböző szélenergia-beruházási forgatókönyvek villamosenergia-rendszerre gyakorolt hatásának elemzése:
    • Milyen hatással lenne a villamosenergia-rendszerre 2030-ig (a NEKT-ben kijelölt) 12 GW napenergia és 1 GW szélenergia rendszerbe integrálása?
    • Milyen hatással lenne a villamosenergia-rendszerre, ha 2030-ig a 13 GW időjárásfüggő megújulóenergia-kapacitás nagyobb része (2-3-4 GW) valósulna meg szélenergia-beruházásokkal?
    • Milyen hatással lenne a villamosenergia-rendszerre 2030-ig, ha a 12 GW napenergia-kapacitás mellett jóval több (4-6 GW) szélenergia-kapacitás kerülne a rendszerbe?

A fenti forgatókönyvek esetében meg kell vizsgálni a rendszer működőképességét, illetve az importtal, a kiegyenlítő energiával, a termelés és a fogyasztás összehangolásával, valamint ezek költségeivel kapcsolatos szempontokat.

  • Milyen hatással lenne az a magyar villamosenergia-rendszer működésére műszaki-gazdasági szempontból, ha 2030-ig Magyarországon mindössze 1 GW szélenergia-kapacitást telepítenek, miközben a környező országok szélenergia-termelése időközben jelentősen (a benyújtott Nemzeti Energia és Klímatervek alapján) megnőne?

A fenti forgatókönyvek esetében milyen kiegyenlítő energia megoldások jelentenek ideális (költséghatékony) megoldást az időjárásfüggő megújuló termelés rohamos bővülésének kezelésével kapcsolatban? (Vizsgálandó legalább: gázerőművek, különböző energiatárolási technológiák, keresletoldali szabályozás). Mennyire költséghatékonyak ezek a lehetőségek egymáshoz képest? Mik az előnyeik és hátrányaik a modellezés alapján?

Az elemzés eredményeit Ajánlatadó is publikálhatja saját felületein, az Ajánlatadóval történt előzetes egyeztetés után.

A szerződés időtartama/teljesítési határidő: szerződéskötéstől (tervezetten 2024.03.12.) 2024.04.30-ig.

Ajánlattevő akkor alkalmas a feladat ellátására, amennyiben rendelkezik legalább kettő szakértővel, akik mindketten felsőfokú végzettséggel ÉS legalább 3 éves tapasztalattal VAGY kettő publikációval rendelkeznek az árampiaci modellezés területén.

Alkalmasság igazolásának módja: a szakértők önéletrajzát vagy a referenciákról szóló nyilatkozatot csatolni kell az ajánlathoz.

Az ajánlat értékelésének szempontja: a legalacsonyabb ellenszolgáltatások bruttó árainak összege a felolvasólap szerint. Az ajánlat értékelésének módszere: sorba rendezés.

Benyújtandó dokumentumok:

Cégszerűen aláírt, a tárgyra vonatkozó ajánlat nettó/ÁFA/bruttó bontásban, és visszaszkennelve az önéletrajzokkal/referencia-nyilatkozattal együtt e-mailen megküldve a [email protected] címre VAGY postázva a Ajánlatkérőnek a 1056 Budapest Szerb u. 17-19 címre.

Egyéb információk:

Az ajánlatban megadott vállalkozói díjnak tartalmaznia kell a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatban esetleg felmerülő összes költséget. A szolgáltatás ellentételezésével Ajánlatkérő jogot szerez az eredmények további felhasználására és publikálására.

Számlázás: a vállalkozói díj egy összegben, teljesítést követően kerül átutalással megfizetésre.

Ajánlattételi határidő: 2024. március 11. 10 óra


Ha véleményed vagy kérdésed van, írj a bejegyzés szerzőjének!
Magyar László [email protected]