Ajánlati felhívás - árampiaci modellezés

Partnert keresünk, mely elemzést készít a szélenergia magyarországi hasznosításának és lehetséges bővítésének hatásait a gázfogyasztás és -import szempontjából.

Elvárt eredmény: 5-10 oldalas, jól érthető, fontos üzeneteket külön is kiemelő word formátumú (ábrákat is tartalmazó) dokumentum, témája: Szélenergia vs. földgáz az energiatermelésben.

A szélenergia magyarországi hasznosításának és lehetséges bővítésének elemzése modellezéssel a gázfogyasztás és -import szempontjából (feltételezve, hogy további szélkapacitások kiépítésének jogszabályi akadálya megszűnik, pl. 2023 jan 1-től).

Az elemzés terjedjen ki:

  • az energia önellátási arány növelésének lehetőségeire a szélenergia bővítésével,
  • a gázimport igényének csökkenési lehetőségekre/hatásokra,
  • a villamosenergia-rendszer potenciális stabilitására a szélkapacitásoknak köszönhetően és
  • az éghajlati szempontokra (üvegház-gáz kibocsátás csökkenés).

Megvizsgálandó szcenáriók (a meglévőkön kívül további telepített szélenergia kapacitások):

  • +500 MW
  • +1000 MW
  • +2000 MW
  • +3000 MW

A modell a napenergia kapacitások további bővülésével is számoljon, legalább a NEKT szerinti célok eléréséig 2030-ra, illetve az utóbbi évek bővülési tendenciáinak figyelembevételével.

A modellezés vegye figyelembe az új megújuló kapacitások telepítése esetén kötelezően beépítendő 30%-nyi tárolókapacitást.

Az elemzés eredményeit Ajánlatadó is publikálhatja saját felületein, az Ajánlatadóval történt előzetes egyeztetés után.

A szerződés időtartama/teljesítési határidő: szerződéskötéstől (tervezetten 2022.1006.) 2022.10.31-ig.

Ajánlattevő akkor alkalmas a feladat ellátására, amennyiben rendelkezik legalább kettő szakértővel, akik mindketten felsőfokú végzettséggel ÉS legalább 3 éves tapasztalattal VAGY kettő publikációval rendelkeznek az árampiaci modellezés területén.

Alkalmasság igazolásának módja: a szakértők önéletrajzát csatolni kell az ajánlathoz.

Az ajánlat értékelésének szempontja: a legalacsonyabb ellenszolgáltatások bruttó árainak összege a felolvasólap szerint. Az ajánlat értékelésének módszere: sorba rendezés.

Benyújtandó dokumentumok:

A letölthető felolvasólap (vagy hasonló tartalmú) ajánlat kitöltve, aláírva (és visszaszkennelve) az önéletrajzokkal együtt e-mailen megküldve a [email protected] címre VAGY postázva a Ajánlatkérőnek a 1056 Budapest Szerb u. 17-19 címre.

Egyéb információk:

Az ajánlatban megadott vállalkozói díjnak tartalmaznia kell a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatban esetleg felmerülő összes költséget. A szolgáltatás ellentételezésével Ajánlatkérő jogot szerez az eredmények további felhasználására és publikálására.

Számlázás: a vállalkozói díj egy összegben, teljesítést követően kerül átutalással megfizetésre.

Ajánlattételi határidő: 2022. október 04. 10 óra


Ha véleményed vagy kérdésed van, írj a bejegyzés szerzőjének!
Pej Zsófia [email protected]