Megújuló alapú energiatermelő berendezések engedélyezési eljárása

Kutatási jelentés
Energiaklub

A megújulóenergia-beruházásokhoz szükséges meglehetősen összetett engedélyezési eljárásokat mutatja be az Energiaklub hiánypótló tanulmánya, amely a több évig húzódó eljárásoktól a hiányos anyagokkal jelentkező kérelmezőkig több fontos pontot is érint.

Az elkészült több mint száz oldalas munka harminchárom személyes interjú, számos telefonos megkeresés, valamint az engedélyezéssel kapcsolatos teljes hatályos joganyag elemzése alapján született meg. Az Energiaklub és alvállalkozói partnere, a dr. Lengyel Attila Ügyvédi Iroda több hónapos munkával mérte fel, illetve írta le az egyes megújulóenergia-berendezések üzembe helyezéséhez szükséges engedélyezési folyamatokat. A tanulmány technológiánként ismerteti a beszerzendő engedélyeket, szerződéseket és hozzájárulásokat, ezek egymásra épülését, az ezeket meghatározó jogszabályokat, a folyamatok időigényét, valamint a technológiánkénti sajátosságokat.

Hamarosan nyilvánossá válik a kutatás második kimenete is, amelyben az engedélyezési eljárások vizsgálata közben feltárt anomáliák megszüntetésére teszünk javaslatot.