Az új szélenergia szabályozás keret- és feltételrendszere

A 2023 decemberében kihirdetett első módosító rendelet az új magyar szélenergia szabályozás keret- és feltételrendszerében jelentős változásokat hozott, kifejezetten a szélturbinák telepítésére vonatkozó korábbi jogszabályokban, amelyek befolyásolják az iparág szereplőinek tevékenységét, valamint a társadalom hozzáállását a megújuló energiaforrásokhoz. A szabályozás a korábban ígértekhez képest 9 hónapos csúszással történt meg, továbbá a társadalmi konzultáció keretén belül a rendelet véleményezést 2023. december 21-ig lehetett megtenni, amely időkerete nem felelt meg a törvény által megadott min. 8 napnak. Ennek ellenére többek között a 12.000 méteres védőtávolságot eltörölték és könnyített térségek feltételrendszerét alakították ki, amelyek megkönnyítik a szélerőművek telepítését. Az új szabályozás részleteinek és az iparágban érdekelt felek véleményének bemutatásával kívánjuk átfogó képet nyújtani a szélerőművek telepítésének jelenlegi helyzetéről és jövőbeli kilátásairól Magyarországon.

A tanulmány részletesen bemutatja az új szabályozás főbb elemeit, amelyek közé tartozik a védőtávolságok csökkentése, a könnyített térségek kialakítása, valamint a szélerőművek teljesítmény- és magasságkorlátjainak eltörlése. Az iparági szakértők, önkormányzati képviselők és befektetők véleményét is figyelembe véve a tanulmány javaslatokat tesz a szabályozás továbbfejlesztésére, beleértve a védőövezetekre vonatkozó szigorításokat és a szélenergia kapacitás növelését célzó intézkedéseket. A rendeletek társadalmi egyeztetése, és a további kormányzati és miniszteri rendeletek szintén részletesen bemutatásra kerülnek.