Klímatudatos kolléga – munkavállalói workshopok

A szolgáltatás vállalatok munkavállalóinak szóló egy-vagy többalkalmas tréning a klímaváltozásról, klímatudatos cselekvési lehetőségekről, energiahatékonyságról. A képzés részben prezentációkból, ismeretanyagok átadásából, részben pedig a résztvevők bevonásával interaktív gyakorlatokból épül fel. A tréningre személyesen és online formában is sor kerülhet, a program célja ismeretek átadása a klímaváltozás jelenségéről és a klímatudatos és energiahatékony munkahelyi és magánéleti cselekvési lehetőségekről.

Az Ön kollégái mennyire energiatudatosak?
Ma már elengedhetetlen, hogy a fenntarthatóság részeként az energiatudatosság ne csak egy vállalaton belüli részleg vagy néhány munkatárs ügye legyen, hanem beépüljön a vállalati kultúrába.

Ennek számos előnye van:
•    Az erőforrások hatékonyabb, tudatosabb használatával költségmegtakarítás érhető el  
•    Javul a cég hírneve, vonzóbbá válik a környezettudatos ügyfelek és partnerek számára
•    A munkatársak olyan ismereteket szereznek, amellyel otthoni energiafogyasztásukat, rezsiköltségeiket is csökkenthetik
•    Javul a munkavállalók munkahelyi elégedettsége és elkötelezettsége
•    A változatos szemléletformáló tevékenységek és témák által fejlődik a munkatársak problémamegoldó képessége, amely elősegítheti a cégen belüli innovációt

Az előadások és interaktív workshopok lehetséges témái:
•    Klímaváltozás
•    Klíma-adaptáció
•    Energiatudatosság, energiahatékonyság
•    Energiaszegénység

A munkavállalói workshopok formája:
Alkalmanként körülbelül 3 óra hosszú tréning a klímaváltozásról, klímatudatos cselekvési lehetőségekről, energiahatékonyságról. A képzés részben prezentációkból, ismeretanyagok átadásából, részben pedig a résztvevőket bevonó interaktív gyakorlatokból épül fel. A tréningre személyesen és online formában is sor kerülhet, a program célja ismeretek átadása a klímaváltozás jelenségéről és a klímatudatos és energiahatékony munkahelyi és magánéleti cselekvési lehetőségekről. A tréningek tematikája az egyes vállalati funkciók (marketing, logisztika, üzemeltetés, beszerzés stb.) számára specializálható.

Vagy közvetlenül a munkavállalók részesülnek képzésben vagy „képzők képzése” formában azokat a munkavállalókat képezzük ki, akik később továbbadják a tudást.

Előkészítés, a workshopok vállalatra szabása:
A személyre szabottság érdekében a tréninget egy 1-2 órás, online egyeztetés előzi meg a Megrendelővel, mely során körbejárjuk a vállalat tevékenységeit, ez alapján pedig beazonosítjuk a képzésen résztvevőinek bemutatható munkahelyi cselekvési lehetőségeket. Ezzel biztosítjuk, hogy a képzés egy általános útmutatón túl igazodjon a munkáltató és a munkavállalók igényeihez, tevékenységeihez.

A program várható hatása:
Amennyiben tanácsainkat a gyakorlatban is alkalmazzák a résztvevők, tanácsadásunk a vállalat alacsonyabb környezeti hatását, csökkenő energiaköltségeit eredményezi. Amennyiben a témáról időről-időre újabb tájékoztatást kapnak a munkavállalók, a hosszú távon a fennmaradó pénzügyi előnyök mellett a klímatudatos attitűd és az energiatakarékosság vállalat alapértékévé válik.

A vállalatra gyakorolt pénzügyi előnyök és attitűdbeli változások mellett a tréningen a résztvevők magánéletük során alkalmazható gyakorlati útmutatásban is részesülnek. A képzésen bemutatott éghajlatváltozással, energiahatékonysággal, ökolábnyom csökkentéssel kapcsolatos előadásokkal a résztvevők megismerik a klímaváltozás jelenségének okát és hatásait. A gyakorlati útmutatásunknak köszönhetően pedig tudatosabban lesznek többek között fogyasztási szokásaik, energiafelhasználásuk, közlekedési módjuk, hulladékkezelés területein.
 

A képzési anyag 5 modulból épült fel:
1.    Az ökológiai probléma, klímaválság, társadalmi nagy kép (előadás)
2.    A cég hatása, környezeti lábnyoma (előadás)
3.    A cég céljai, lehetőségei (előadás, kiscsoportos munka)
4.    Munkavállalói felelősség: Milyen egy zöld munkahely, avagy hogyan lehetünk klímatudatosak munkánk során?
5.    Inspiráció az egyéni, magánéleti cselekvéshez: Hogyan csökkenthetjük saját ökolábnyomunkat? (energia, hulladék, közlekedés, házimunka, bevásárlás) Ökolábnyom számítás kalkulátorral (interaktív feladat)

Az Energiaklub elsősorban az 1. és a 5. modult dolgozza ki, a többi modulhoz pedig szakmai tanácsadást, támogatást nyújt.

Az 1. modul célja elsősorban, hogy az oktatás résztvevői megértsék, miért is fontos a képzés és milyen fenntarthatósági kihívásokkal nézünk szemben napjainkban. Ebben a részben szó van fenntarthatóság fogalmáról, az ökológiai és klímaválság okairól és következményeiről és az ökológiai lábnyom számítási módszereiről.

Az ezt követő két modul a vállalat és termékeinek/szolgáltatásainak ökológiai hatását, a vállalat klímaváltozás mérséklésének érdekében kitűzött céljait ismerteti, kitérve arra is, hogy milyen konkrét cselekvési lehetőségek vannak, hogy fenntarthatóbban, üvegházhatású gázkibocsátását minimalizálva működjön, és emellett alacsonyabb ökológiai lábnyomú termékeket forgalmazzon a vállalat.  

A következő modul, a „Munkavállalói felelősség / cselekvési terület” a képzés egyik talán legfontosabb része a munkavállalók szempontjából, ez ad ugyanis gyakorlati útmutatást a képzés résztvevőinek, hogy nap, mint nap, munkájuk során mit tehetnek a vállalat fenntarthatóbb működése érdekében, mely például a megfelelő hulladékkezelés, munkába járás alternatív közlekedési eszközökkel.

A záró modul túllépve a képzés vállalati fókuszán, a magánéleti cselekvési lehetőségekhez ad némi inspirációt, vagyis, hogy a részvevők hogyan tudják csökkenteni az ökológiai lábnyomukat munkahelyükön kívül, a hétköznapok során is. A modulban szó van arról, hogyan lehetnek tudatosabbak az energiafogyasztás, hulladékgazdálkodás, közlekedés és házimunka területein, illetve hogyan válhatnak tudatosabb fogyasztókká, azáltal, hogy vásárlási szokásaikon némiképp változtatnak.

Mivel a modulok mindegyike igen információgazdag, azok könnyebb feldolgozása és elsajátítása érdekében interaktív játékokkal, feladatokkal tesszük színesebbé a képzés anyagát. Például, a workshopon résztvevők egy telefonos applikáció segítségével együtt számolhatják ki ökológiai lábnyomukat, aminek eredményét közösen megvitathatják, a munkavégzés során alkalmazható cselekvési lehetőségeket pedig az adott irodán/üzemen/áruházon végighaladva együtt tekintik majd meg a gyakorlatban a képzők és a résztvevők.
 

Referencia: 
•    A Decathlon dolgozói számára fenntarthatósági előadások, workshopok
 

Az Energiaklub 1995 óta végez kutatási-elemzési, ismeretterjesztő, szemléletformáló tevékenységeket a megújuló energiaforrások, energiahatékonyság, klímavédelem és klíma-alkalmazkodás terén. Projektjeiben együttműködik önkormányzatokkal, vállalkozásokkal, egyetemekkel, iskolákkal, óvodákkal, külföldi szakmai civil szervezetekkel. Hisszük, hogy az energia- és klímaválság csak úgy oldható meg, ha az egyének, a vállalkozások, az önkormányzatok és a kormányok egyaránt felelősséget vállalnak tetteikért.