Egyetemi fórum Magyarország energetikai helyzetéről és jövőjéről - GÖDÖLLŐ

  • Dátum
  • Helyszín
    Gödöllő, SZIE Kollégium, B épület Gorka-terem
  • Részvételi díj
    Ingyenes

Az Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ a 2015/16-os tanévben a magyarországi energiagazdálkodást bemutató előadások és hallgatói fórumok szervezését tervezi. Szervezetünk már 25 éve a fenntartható energiagazdálkodás megteremtése érdekében működik, kutatásainkkal, képzéseinkkel és mintaprojektjeinkkel célunk, hogy mind az energiát termelők, mind a felhasználók, vagy éppen a döntéshozók ezt a szemléletet kövessék.

A fórum célja, hogy az ország nagy egyetemein nyilvános események keretében szélesebb körű társadalmi diskurzus kezdődjön a magyarországi energiapolitika helyzetéről, az energiagazdálkodási lehetőségekről és alternatívákról, illetve arról, hogy miként érinti ez a téma a társadalmat közösségi és egyéni szinten.

A rendezvényen felvezető előadásokat tartanánk arról, hogy hogyan, milyen szempontok alapján és elvek mentén épül(het) fel egy ország energiarendszere, majd az általános megfontolások után bemutatjuk a világban, Európában és Magyarországon megvalósított és megvalósítandó energiapolitikai stratégiákat. Szó lesz energiahatékonyságról, megújuló energiákról, hagyományos (fosszilis) energiatermelési módokról, és külön részt szánunk a tervezett Paks II beruházásra, mint a magyar energetika meghatározó szereplőjére.

Az előadásokat gondolatébresztőnek szánjuk, és szeretnénk, hogy a fórum második felében az egyetemi hallgatók bekapcsolódásával egy beszélgetés alakuljon ki a témáról.

További információk: www.pakskontroll.hu
Az Energiaklubról bővebben: http://energiaklub.hu/

A rendezvény támogatója az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap.