Paks II nélkül a világ

Az Energiaklub energetikai jövőképe 2030-ra az EnergyPLAN szoftver felhasználásával
Sáfián Fanni

Nincs szükség Paks II-re, mert Magyarország jövőbeni energiaigénye az új atomerőmű nélkül is maradéktalanul kielégíthető. Ez derül ki abból az Energiaklub által készített tanulmányból, amely ennek a 4 ezer milliárdos beruházásnak a felesleges megépítése helyett hazánknak egy sokkal kedvezőbb megoldást javasol. Mindez az energiafogyasztás racionalizálásával, energiahatékonysági fejlesztésekkel, a megújuló energiaforrások nagyarányú felhasználásával és egy rugalmas, decentralizált energiarendszer kiépítésével biztonságosan elérhető.

2014 januárjában a moszkvai paktum aláírásával a magyar kormány önkényesen, szakmai és társadalmi egyeztetés nélkül döntött arról, hogy Magyarország jövőbeli energiagazdálkodásának alapja egy új paksi atomerőmű lesz. A nagy horderejű döntés meglepetésszerű és legtöbb elemében máig titkos lebonyolítása megdöbbentette a közvéleményt. Azóta egy év telt el, és a beruházás számos részletét, így az előkészítő tanulmányokat nem hozták nyilvánosságra. A Paks II szükségességét hangoztató kormányzati érvek továbbra sem állják meg a helyüket: semmilyen sürgető körülmény nem mutatkozik ma e projekt kapkodva történő megindítására. Lehetőségünk van tehát egy alaposan átgondolt, széleskörű szakmai és társadalmi vita lefolytatására. Az érvek, ellenérvek és háttérszámítások átláthatósága mellett és ütköztetése után döntsük el, hogy miként nézzen ki hazánk energetikai jövőképe, és csak ezután hozzuk meg a szükséges kormányzati intézkedéseket.

 

Az Energiaklub jövőképe 2030-ig szól. Erre az időpontra vonatkoznak az EU legújabb energia- és klímapolitikájának célszámai is, és Magyarország hivatalos energiastratégiája is 2030-ig tervez. Abban az évben még nagy valószínűséggel termelne mind a négy jelenleg létező paksi blokk. Fontos körülmény, hogy addig még van 15 évünk, ami az energetika számára is belátható, és a változások beindításához elegendő időt ad.  

 

Az Energiaklub saját modelljének megalkotásához az EnergyPLAN energiatervező szoftvert használta. Számításaik szerint a villamosenergia-igények elmaradnak majd a Paks II szükségességét igazolni kívánó előrejelzésektől, a hiányzó kapacitások pótlására így több idő marad. Az új atomerőmű megépítése végérvényesen megszabná, hogy milyen lesz hazánk energiarendszere: Centralizált, vagyis néhány nagy erőmű és nagyvállalat által működtetett és irányított? Vagy pedig a fenntarthatóságot is figyelembe vevő, döntően helyi, megújuló erőforrásokat felhasználó, decentralizált szisztéma lesz? Az Európai Unió terveivel összhangban az Energiaklub jövőképe egyértelműen az utóbbit, tehát a megújuló termelésnek elsőbbséget adó, többféle erőforrást felhasználó, rugalmas rendszerirányító szemléletet tükrözi. Csak így tudunk sikerrel alkalmazkodni a jövőbeli technológiai és gazdasági kihívásokhoz. Mindez növeli a hazai ellátásbiztonságot, csökkenti függőségünket az orosz energiaimporttól, több tízezer munkahelyet teremt, növeli az ország jövedelem megtartó képességét, hozzájárul a hazai innováció fejlődéséhez.

 

A jövőkép működőképességének vizsgálatához az Energiaklub a dán fejlesztésű EnergyPLAN energiatervező szoftvert hívta segítségül. A programmal 1999 óta számos tudományos kutatást készítettek és vizsgáltak világszerte, többek között Nagy-Britanniában, Írországban, az USA-ban és Kínában is. Ez a szoftver nagy szerepet játszott abban, hogy ma Dánia hivatalos energiastratégiája 2050-re teljes mértékben megújuló energiaforrások felhasználására alapoz.

 

Az EnergyPLAN egy ország vagy régió teljes energiagazdaságát modellezi, tehát az összes szektor – lakosság, mezőgazdaság, ipar, szolgáltatások, közlekedés – minden típusú energiaigényével számol. Az energiarendszer egyéves működését vizsgálja, méghozzá órás felbontásban, ami az időjárásfüggő megújulók és a villamosenergia-igény folyamatos változása miatt fontos. A program magyarországi alkalmazhatóságát egy 2011-es hazai energiamodell létrehozásával ellenőrizték. A kapott eredmények a statisztikai tényadatokhoz képest alig mutattak eltérést.

 

Az Energiaklub 2030-ra szóló jövőképének modellezése a következő eredményeket adta:

• 2030-ban a hazai energiarendszer működőképes Paks II nélkül;

• az összes áramigény a 2012-es 40,2 TWh-ról 47,1 TWh-ra nő, a hivatalos előrejelzéseknél (50,6 TWh) lassabb ütemben;

• a megújuló energiaforrások aránya az áramtermelésből konzervatív célszámok alapján is több mint 27%;

• a villamosenergia-import minimális, 0,7 TWh (2013-ban 11,9 TWh volt);

• a hőigényekhez szükséges erőforrások mennyisége az energiahatékonysági beruházásoknak és az új, alacsony energiaigényű épületeknek köszönhetően 24%-kal csökken;

• az alternatív meghajtású személyautók (gáz, hibrid, elektromos) aránya eléri a 20%-ot, az áruforgalom 30%-a vasútra terelődik;

• a teljes energiagazdaság összes erőforrásigénye 3%-kal csökken 2011-hez képest.

 

Mindebből világosan következik, hogy Paks II-nek igenis létezik alternatívája. A tanulmány készítői remélik, hogy számításaik, javaslataik hozzájárulnak az energiapolitikai párbeszédhez. Az Energiaklub újabb tanulmányokat is tervez: az egyik a 2030-as jövőkép gazdasági vizsgálatát végzi el, lehetővé téve a Paks II költségeivel való összevetést is. Végül a 2030 utáni évtizedekre is készül majd egy modell, hogy megvizsgálja a hazai energiarendszer atomenergia nélküli működését.

 

PREZENTÁCIÓK

 

Felix Matthes: Decision making on the energy transition in Germany

Felix Matthes: Status of the energy transition of Germany

Ámon Ada: Paks II nélkül a világ

 

TANULMÁNY

 

  

 

INFOGRAFIKÁK