A demokratikus jogok érvényesítése az új paksi atomerőmű építése kapcsán

Az új paksi atomerőmű megépítése 4-5000 milliárd forint közpénz elköltését jelentené. A legalább 70 évre számos kérdést meghatározó ügyben a nyilvánosság kizárásával hoztak döntést. A demokratikus értékek nem érvényesültek: a beruházásról szóló döntéshozatali folyamatban érintett állami szervezetek máig nem hozták nyilvánosságra az üggyel kapcsolatos információkat (a terveket, a döntést megalapozó vizsgálatokat stb.), és a folyamatban való állampolgári részvétel lehetősége sem volt biztosított. A Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa már 2011-es állásfoglalásában kimondta, hogy a bevonást biztosítani kell: ez lehet ugyanis a garanciája, hogy a nagy társadalmi kockázatokat minden oldalról feltárják és megvitassák olyan civil és szakértői szervezetek és magánszemélyek is, akik szakmai, gazdasági szempontból nem elkötelezettek az erőmű építése mellett. Ez azonban sosem valósult meg.

Leírás:

A projekt aktualitását adja, hogy az új atomerőmű építéséről 2014 januárjában írt alá az orosz és a magyar kormány nemzetközi megállapodást, majd márciusban egy hitelszerződést. Ezzel a folyamatba való bevonódás lehetősége elvileg megszűnt, hiszen a politikai döntés megszületett, anélkül, hogy az állam a beruházás alternatíváiról, a – gazdasági, társadalmi, környezeti és energiarendszerbeli – hatásairól, fenntarthatóságáról és legfőképpen kockázatairól legalább informálta, de még inkább bevonta volna a társadalmat. A döntés azonban nem csak szakmailag, de jogilag is kifogásolható, így a projekt részben arról szól, hogy olyan fórumok elé vigyük az ügyet, amelyeknek jogában állhat változást eszközölni.

Amíg azonban a politikai döntés érvényben van, addig zajlik a beruházás előkészítése, és hamarosan elindul egy hatósági – elsősorban környezeti és nukleáris biztonsági – döntéshozatali folyamat. Ezekben – országos ügyről lévén szó – nagyon fontos a minél nagyobb társadalmi részvétel, hogy a szakmai-tartalmi szempontok is érvényesülni tudjanak, azért, hogy egy olyan beruházás, amely komoly kockázatokat jelent, ne kaphasson engedélyt. Erre a részvételre azonban fel kell készíteni a civil társadalmat.

A projekt a fent vázolt problémákra válaszol: célunk, hogy jogorvoslatokkal élve biztosítva legyen az információhoz való hozzáférés és a demokratikus részvétel lehetősége a teljes folyamatban, valamint, hogy ez a részvétel érdemi módon meg is történjen.

 

A projektet támogatja az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap.