Az állam foglyul ejtése az energetikában

A projektben az Energiaklub azt vállalta, hogy a hazai energiaszektorban jelen lévő state capture-jelenségeket elemzi:

  • azonosítja azokat módszereket és eszközöket, amelyek a fenntartják a korrupció különböző formáit;
  • megvizsgálja a state capture hatásait az energiaszektorban és
  • ezeket felhasználva olyan szakpolitikai (policy) ajánlásokra és érdekképviseleti (advocacy) stratégiákra tesz javaslatot, amelyek képesek lehetnek ellensúlyozni a feltárt jelenségeket.

Típusa:

kutatás, képzés, kapacitásfejlesztés

Cél:

Az Energiaklub kutatási projektje azt a célt szolgálja, hogy megtörje azt a „hallgatási spirált”, amely az energetikai korrupció kapcsán Magyarországon mutatkozik. Célunk a demokratikus értékek (transzparencia, információhoz való hozzáférés, társadalmi részvétel) és a fenntarthatóság kikényszerítése, valamint a civil társadalom képességeinek fejlesztése (részvételre képesítés).

Célcsoport:

A projekt keretében a következő célcsoportok elérését tervezzük, akik számára az elkészítendő state capture policy-anyag (különféle súllyal és mélységgel) felhasználható kell, hogy legyen. Az alább részletezendő tervezett események átfogják a projekt 2 évét, s így magukban foglalják mind a kutatásnak és az annak alapján elkészülő javaslatcsomagnak a célcsoportok felé való közvetítését.

Vidéki egyetemvárosokban és Budapesten vitákat rendezünk (kb. 40 résztvevővel).
Panelbeszélgetéssel kombinált world cafés rendezvényeket szervezünk egyetemekre.
Kapacitásfejlesztő civil tréningeket tartunk vidéken és Budapesten.

Leírás:

Az Energiaklub a következő célokat fogalmazta meg:

  • A state capture fő szereplőinek meghatározása és elemzése a magyar energiaszektorban és energiapolitikai döntéshozásai folyamatban.
  • Az energetikai state captur-el szembeni küzdelem érdekében nyilvános és informált szakpolitikai diskurzus generálása.
  • A civil társadalom oktatása és a résztvevők képességinek fejlesztése azért, hogy jelentős szereplője legyen a szakpolitikai vitáknak.
  • Képessé kívánjuk tenni a civil társadalmi szereplőket, különösen a fiatalokat, valamint általában az állampolgárokat arra, hogy az energetikai beruházások megvalósításának ellenőrzésére, valamint az állam és a szabályozó foglyul ejtésének felismerésére.
  • Annak biztosítása, hogy a tágabb közvélemény a lehető legtöbb információhoz hozzáférjen az energetikai döntésekkel kapcsolatos demokratikus folyamatok vonatkozásában.