Épületek energetikai követelményeinek költségoptimalizálása (kutatás)

Az Európai Unió több oldalról, több rendelkezésen keresztül próbálja javítani az épületek energiahatékonyságát. A már meglevő, illetve a jövőben építendő lakó- és egyéb épületállományra szigorítani igyekszik a nemzeti energetikai előírásokat. Annak érdekében, hogy ezek az intézkedések a lehető legkisebb terhet róják az épületek tulajdonosaira, ugyanakkor a lehető legmagasabb energiamegtakarítást eredményezzék, meg kell határozni az elvárt követelmények költségoptimumát. Azaz szükséges egy olyan keret meghatározása, mely alapján a tagállamok olyan mértékben tudják szigorítani az épületekre vonatkozó nemzeti energetikai előírásokat, hogy az a várható élettartam és a költségek, valamint a megtakarítások alapján a legracionálisabb megoldásokat eredményezze.

Típusa:

Belügyminisztérium

Típusa:

Szakértői munka

Cél:

Az Energiaklub a Belügyminisztérium megrendelésére készülő projektjében az EU rendeletében meghatározott módszertan alapján, típusépületekre végez műszaki és gazdasági számításokat. Munkánkhoz a kereteket a 2010/31/EU irányelvben meghatározott számítások és vizsgálatok jelentik.

A projekt célja a szakpolitikai döntések előkészítése. A kutatás végeredményei szolgáltatják az alapot a Belügyminisztérium EU felé tett jelentéséhez.

Célcsoport:

Belügyminisztérium, az energia- és éghajlatpolitikában érintett hazai döntéshozók, EU-s döntéshozók.

Leírás:

A munka során a megoldandó feladatok a 244/2012/EU rendelet alapján a következők:

1,             Tipizált épületek kialakítása, melyek jellemző energiafogyasztása a vizsgálat alapját képezi felújított állapotban, valamint új épületek esetén.

2,            Energiahatékonysági intézkedések meghatározása meglévő épületeknél és új építés esetén. Az energiahatékonysági intézkedések sorrendbe és csoportokba való rendezése, mely a költséghatékony felújítás / építés alapját képezi.

3,            Primer energiára vetített épületenergetikai számítások elvégzése a tipizált épületeknél, az energiahatékonysági intézkedések elvégzésének figyelembe vételével, az új építések esetében a javasolt követelmények betartása mellett.

4,            Globális költségek meghatározása

5,            Érzékenységi vizsgálat készítése a számítás kiinduló adatainak meghatározása céljából. A számítások legalább a figyelembe vett energiaárakra és diszkontrátákra terjednek ki.

6,            Összehasonlító számítások elvégzése a típusépületeknél, figyelembe véve a különböző energiahatékonysági intézkedésekkel járó bekerülési költségeket és a felújításokkal / építéssel járó primerenergia-felhasználási értékeket.

Az ENERGIAKLUB ezen irányban végzett kutatásai - melyek a NEGAJOULE2020 kutatás során képződött adatbázis és az így kapott eredmények - komoly és megkerülhetetlen alapot képeznek a háztartási jellegű épületekhez szükséges vizsgálatoknál. A NEGAJOULE 2020 kutatáshoz készített reprezentatív felmérés adathalmaza, és az ez alapján készült kutatás hatékonyan felhasználható az optimális energetikai mutatók meghatározásához szükséges, 2010/31/EU irányelvben előírt döntés megalapozásaként.