Állami oktatási és irodaépületek energiahatékonysági potenciálja

Fülöp Orsolya

Elemzésünk és számításaink azzal a céllal készültek, hogy képet adjunk az energiahatékonyságban érintett szereplők, a szakma és a döntéshozók, illetve egyéb, a téma iránt érdeklődő szakemberek és laikusok számára arról, mekkora energiahatékonysági potenciál rejlik az állami tulajdonban álló iskolákban, irodákban.

Az Európai Unió egyre nagyobb hangsúlyt fektet a közintézmények energiahatékonyságának javítására: a 2012/27/EU Energiahatékonysági Irányelv értelmében a tagállamoknak évente fel kell újítaniuk a központi kormányzati létesítményeik 3%-át.

Vizsgálatunk során az állami vagyont képező épületeket tekintettük közintézményi épületnek. Kutatásunkban a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től kapott, kb. 12 ezer épület adatait tartalmazó adatbázisból dolgoztunk. Mivel az összes intézménytípus vizsgálata meghaladta volna kapacitásainkat, a számításokat – kapcsolódva az Energiaklub által 2012 folyamán végzett költségoptimalizált számítások tartalmához – két intézménycsoportra szűkítettük: iroda-jellegű és oktatási intézményekre. Így kb. 3500 intézmény adataiból dolgoztunk.

Az eredmények szerint a vizsgált épületek energiahatékonysági potenciálja összességében meghaladja a 3 PJ-t.