Energiaszegénység és energiatudatosság: szemléletformálás Hatvanban

A húszezer fős Hatvanban több mint száz háztartás részesül rendszeresen lakhatáshoz vagy rezsihez kapcsolódó települési támogatásban, amit többségük a fűtési költségeik kifizetésére igényel. Ők az energiaszegénységben leginkább érintettek, de egy 2022-es felmérés szerint a hatvani háztartások 15-20%-a valamilyen mértékben energiaszegény.

Hatvan önkormányzata a helyzet enyhítése érdekében pályázott az EPAH felhívására – az elnyert szakmai tanácsadást az Energiaklub biztosítja a számára.

Az energiaszegénységet az alacsony jövedelem mellett, sok más tényező is okozhatja: a rossz energiahatékonyságú lakóépületekben élők épp úgy veszélyeztetettek, mint az egyszemélyes háztartások, a fogyatékossággal élők vagy az egyszülős családok. A projekt ezért erősen épít a városban jól működő szociális jelzőrendszerre, amelyben többek között szociális szakemberek, pedagógusok, védőnők, civil szervezetek vesznek részt.

A projektidőszak hat hónapján keresztül az alábbi tevékenységekkel hívjuk fel a figyelmet az energiaszegénységre, adunk tanácsot az energiaszámlák csökkentéséhez és szervezünk műhelymunkát a szakemberek számára.

  • Három interaktív workshopot tartunk a szociális jelzőrendszer tagjai számára. Ezek során előadásokat hallhatnak az energiaszegénység okairól, megoldási lehetőségeiről, valamint olyan energetikai, energiahatékonysági és energiatakarékossági tippeket osztunk meg, amelyeket közvetíteni tudnak a veszélyeztetett célcsoportok felé.
  • Óvodás és iskolás csoportok számára mesés, mozgásos foglalkozásokkal, vetélkedőkkel tesszük kézzelfoghatóvá az energiatakarékosságot.
  • Kommunikációs kampányban – a helyi újságban, televízióban, közösségi médiában – hívjuk fel a helyi lakosság figyelmét az energiaszegénységre, és osztunk meg energiatakarékossági tanácsokat. Egy online kvíz során pedig próbára tehetik energiatudatosságukat, és energiamegtakarítást segítő eszközöket nyerhetnek.

A projektet az Energiaszegénységi Tanácsadó Központ (Energy Poverty Advisory Hub, EPAH) támogatja, amely az Európai Bizottság által, az Európai Parlament felkérésére működtetett uniós kezdeményezés, az érdekeltek együttműködési hálózata - célja az energiaszegénység leküzdése valamint az igazságos energetikai átállás felgyorsítása az európai településeken.