Budaörs Klímastratégia és SEAP monitoring

Az Energiaklub szakértői és Budaörs Önkormányzata szoros együttműködésben készíti a város klímastratégiáját a KEHOP 1.2.1. "Klímastratégia kidolgozása és klímatudatossági szemléletformáló programok megvalósítása Budaörsön" című projekt keretein belül.

A település klímastratégiájának elkészítése az elvárt módszertan szerint történik az üvegházhatású gázok leltárának, a település sérülékenység-vizsgálatának, jövőkép és célmeghatározásának és az ezeket elérendő intézkedések kidolgozásával.

A klímastratégia ÜHG leltárának kidolgozásával párhuzamosan az Energiaklub készíti Budaörs 2012-ben készült Fenntartható Energia Akciótervének (SEAP), idei évre esedékes monitoringját, ami ellenőrzi, hogy a település mennyire volt képes megfelelni az akciótervben kitűzött szén-dioxid kibocsátás csökkentési céloknak.

A stratégia elkészítése széleskörű lakossági bevonással egybekötve fog megvalósulni, melynek legfőbb elemei:

  • a felnőtt lakosság közt online éghajlatváltozással kapcsolatos tapasztalat- és ötletgyűjtés, valamint attitűd-vizsgálat,
  • szakmai fórumok helyi szakemberek bevonásával,
  • stratégia kidolgozása szerint folyamatos tájékoztatás és mérföldkövenként hozzászólási lehetőség biztosítása.

A klímastratégia kidolgozásának egyik első lépése a lakosság éghajlatváltozással kapcsolatos véleményének megkérdezése.

A klímaváltozással kapcsolatos tapasztalataikat és ötleteiket augusztus 31-ig várjuk a lakossági kérdőív kitöltésével.