Megalakult az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal

Megalakult az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal Az OLÉH megalakulásáról szóló híradások enyhén szólva ellentmondásosak, az mindenesetre világos, hogy a hivatal pontos szerepéről senki sem tud túl sokat. Az OLÉH kinyilvánított célja a korábban több minisztériumban működő különböző lakás- és építésüggyel kapcsolatos osztályok integrációja. A koncepció szerint ilyen módon újra összekapcsolhatóak az építésügyi szabályozás szétszóródott szervei. Eddig ugyanis az építésügyi igazgatás feladatát, az építési és használatbavételi engedélyek kiadását az önkormányzatok végezték, míg a felügyelet, annak ellenőrzése, hogy adott épületek megfelelnek-e a hatósági és műszaki előírásoknak, a közigazgatási hivatalok feladata volt. Az OLÉH megalakulása így gyakorlatilag az építésügyi hatóságoknak az "önkormányzatok hóna" alól való kikerülését jelenti. Az OLÉH céljaiként határozza meg a lakásépítés átfogó stratégiájának megalkotását, a lakástámogatási rendszer kialakítását, a lakáspályázatokra adott költségvetési pénzek kezelését. Továbbá a szakmai irányítás és felügyelet középpontja lesz az építészeti és műszaki tervezés, a településrendezés, az építésügyi hatósági tevékenység, az építőipari kivitelezés és az építésügy fölött. Az OLÉH vezetője Fegyverneky Sándor építész, a 13. kerület főépítésze, aki nem meglepő módon az építészek szerepének és felelősségének hangsúlyozását szeretné látni a (lakás)építésben: minden házra az építész nevének kifüggesztését a házszám mellé, és egy olyan típus-katalógust is elképzel, amely a tájegységenként kiírt építészeti pályázatok nyerteseinek munkáit mutatja be, segítséget nyújtva ezzel az építési törvényben megkövetelt kiviteli tervek betartásához. Ennek mindeddig nem sok köze van a panelprogramhoz, de az világos, hogy az OLÉH kinyilvánított célja az Otthon Európában Nemzeti Lakásprogram folytatása, annál is inkább, mivel Fegyverneky is részt vett a program összeállításában. (Más források ugyanakkor kritizálják a vezetőválasztást, arra hivatkozva, hogy Fegyverneky nem vett részt a lakásprogram kialakításában.) Az NLP keretében az OLÉH készíti majd el a társasházakról, lakásszövetkezetekről, a lakbérről, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényjavaslatokat. Az OLÉH célja ezekkel az általános építészeti minőség javítása jó kivitelezésű és alacsony fenntartási költségű épületeken keresztül, a hivatalnak tehát megfogalmazott célja a takarékosság. A hivatal kritikusai azt vetik a kormány szemére, hogy a hivatal felkészületlen az amúgy igen homályosan meghatározott tervek és feladatok elvégzésére; megalakulása elsietett, és szakmailag meggondolatlan: szerintük 2004 januárja előtt nincs értelme elkezdeni az átszervezést, mert ez csak felesleges többletköltségeket hoz magával. Az OLÉH képviselői azzal védekeznek, hogy a hivatal megalakítása nem jelent terhet a költségvetés számára, mert fenntartását azon – korábban különböző minisztériumokhoz tartozó - osztályok költségvetése fedezi, amelyek összevonásával keletkezett. Fegyverneky Sándor a hivatalt bemutató sajtótájékoztatóján feladatai között jelölte meg a fenntartható fejlődés építészeti irányelvének magyarországi meghonosítását. Ennek érdekében a NLP-nek megfelelően az épített környezettel kapcsolatos problémákat az oktatásba is be kívánja vezetni. A híradások szerint tehát úgy tűnik, hogy az OLÉH szerepe a lakásfelújítási- és a panelprogramban az, hogy ők koordinálják a Széchenyi-terv lakáspályázati támogatási rendszerét, a Nemzeti Lakásprogramnak megfelelően, de ez nem jelenti magának a pályázati rendszernek megváltozását. Lakossági irodáról nem esett szó.