Az Energiaklub elkészítette Kispest Fenntartható Energia és Klíma Akciótervét

Elkészült Kispest Fenntartható Energia és Klíma Akcióterve, melyben a kerület ambiciózus, legalább 40%-os CO2-kibocsátás-csökkentési célt tűzött ki 2030-ra, valamint megfogalmazta az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás legfontosabb helyi intézkedéseit.

A klímaváltozás hatásai egyre komolyabb kihívások elé állítják a települések lakóit és vezetőit, ráadásul a tudományos előrejelzések alapján a következő évtizedek során ezek a kihívások szaporodni és súlyosbodni fognak. Ugyanakkor esély kínálkozik arra, hogy egy település vagy kerület vezetői és lakói összefogjanak egy olyan változás érdekében, amely nem csak élhető, biztonságos és a klímaváltozás hatásaihoz jól alkalmazkodó élettér kialakítását teszi lehetővé, de segíti a környezetbarát, fenntartható működést is a mindennapok során.

Ezen célok mentén készítette el Kispest 2015-ben Fenntartható Energia Akciótervét, melyben 2020-ra vonatkozóan határoztak meg CO2-kibocsátást csökkentő intézkedéseket. 2018 során Kispest vezetősége egy hosszabb távú akcióterv elkészítése mellett is letette a voksát. Megerősítette vállalását a megújult Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségénél, és az Energiaklub szakmai irányítása mellett 2030-as klímacélokat kitűző Fenntartható Energia és Klíma Akciótervet készített, mely a kibocsátás-csökkentés mellett az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás szempontjait is szem előtt tartja.

Az Akcióterv célja, hogy támpontot adjon a kerület energetikai beruházásaihoz, mely segíti a döntéshozók munkáját. A 2030-ra kitűzött célok elérése érdekében javaslatokat fogalmaz meg az energiahatékonyság javítása, valamint a megújuló energiaforrások hasznosítása kapcsán. Az Energiaklub szakértői által javasolt intézkedések azokat a beavatkozási pontokat mutatják meg, amelyek révén Kispest csökkentheti energiafelhasználását és üvegházgáz-kibocsátását, és lépéseket tehet a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás érdekében, elsősorban az önkormányzat hatáskörébe tartozó területekre fókuszálva.

Több olyan intézkedésjavaslatot mutat be az Akcióterv, melyek részben már elindult terveket, beruházásokat folytatnak (pl. épületkorszerűsítések, megújuló energiaforrásokat hasznosító beruházások, közlekedési fejlesztések). Emellett sok olyan intézkedés megvalósítását javasolja, melyek új perspektívákat nyitnak meg a kibocsátás-csökkentési célok elérése felé.

A Szövetség által 2030-ig elvárt 40%-os kibocsátás-csökkentést Kispestnek a 2006-os bázisév kibocsátásaihoz képest kell elérnie. A kerület teljes energiafogyasztása 2006-ban 807 GWh volt. A végső fogyasztók tekintetében a lakóépületek (54%), valamint a közlekedési szektor (28%) képviselte a legnagyobb arányt. Az energiafelhasználásból eredő szén-dioxid-kibocsátás 2006-ban Kispesten 218 ezer tonnát, 2017-ben 194 ezer tonnát tett ki.

Az eddigi intézkedésekkel, illetve bizonyos fogyasztási mintázatok átalakulásával a kitűzött legalább 40%-os CO2-kibocsátás-csökkentésből 11%-ot már elért a kerület. A hátralevő évek feladata lesz a további csökkentési intézkedések megvalósítása.
 


A kerület teljes CO2-kibocsátásának múltbeli és várható alakulása az Akcióterv intézkedésjavaslatainak megvalósításával (t CO2)

A lakosságnak valamint a szolgáltató szektornak kiemelten fontos szerepe lesz a kitűzött célok megvalósításában energiatudatos beruházásokkal (napelemes rendszerek telepítése, hőszivattyús rendszerek kiépítése, szigetelés, nyílászárócsere, fűtéskorszerűsítés, stb.) és a fogyasztás racionalizálásával (energiatakarékossági intézkedések).
Szintén nagy potenciál rejlik a közlekedési szektor fejlesztésében és átalakításában (tömegközlekedés modernizálása, kerékpáros közlekedés fejlesztése), illetve az új, helyi forrásokra épülő, megújuló energiát hasznosító erőművek telepítésében is: elsősorban a geotermikus energiát hasznosító távhőrendszer kiépítése hozhat drasztikus csökkenést a kerület CO2-kibocsátásában.

Mindezek mellett a sikerhez jelentősen hozzájárulnak a szemléletformálással, tájékoztatással, zöld közbeszerzéssel, zöld infrastruktúrával és életmódváltással kapcsolatos intézkedésjavaslatok is. Az Önkormányzatnak tehát saját épületeinek korszerűsítése mellett kitüntetett szerepe lesz a példamutatás, tájékoztatás és szemléletformálás területén is.

Mindezen intézkedések segítségével az Energiaklub számításai szerint Kispest sikeresen teljesítheti a vállalt 40%-os CO2-kibocsátás-csökkentést 2030-ra.

 
Az intézkedések végrehajtásával megtakarítható CO2-kibocsátás szektoronként (2018-2030; t CO2)

Klímaváltozás hatásaihoz történő alkalmazkodás
A klímaakcióterv két fő részből áll: felméri az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatokat és a várható hatásokat, illetve alkalmazkodási intézkedésjavaslatokat fogalmaz meg. A várható hőmérsékleti extremitások, a hőhullámok okozta többlethalálozás kiemelkedő mértéke mindenképpen szükségessé teszi a beavatkozást. Az épületek adaptációja a várható többlet hőterhelés és a gazdasági károkkal fenyegető viharok miatt is fontos.

Vannak már előremutató kezdeményezések a kerületben, melyek az alkalmazkodást szolgálják, például a játszóterek ellátása ivókutakkal és árnyékoló napvitorlákkal vagy a fakataszter. Fontos a problémák és a megkezdett intézkedések adaptációs előnyeinek tudatosítása, illetve a kerület sérülékenységét csökkentő intézkedések továbbvitele és egyes területeken új akciók megvalósítása.

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás intézkedéseinek fókusza a hőhullámok kezelése, melyek várhatóan gyakrabban és erőteljesebben fogják befolyásolni a kispestiek életét. Elsősorban az épületek, közterek és a sérülékeny társadalmi csoportok védelmére koncentrálnak, kiegészülve a tudatformálás és képzés terén szükséges tennivalókkal, melyek megteremtik az alapját a változásokra rugalmasan reagálni képes helyi társadalomnak.

A kerület eddig is hangsúlyt fektetett a zöldfelületek ápolására és fejlesztésére, ennek a jövőben is kiemelt jelentősége lesz a helyi mikroklíma javítása, elsősorban a hőmérsékletcsökkentés miatt. Az önkormányzatnál külön csoport, a Zöld Iroda munkatársai tartják kézben a fákkal és zöldfelületekkel, valamint a lakossági környezetvédelmi akciókkal kapcsolatos ügyeket. Az ő munkájuk megerősítése szintén szerepel az intézkedés-javaslatok közt.

A Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv segíti Kispestet abban, hogy hatékonyabban, kisebb energiafogyasztással működjön a helyi gazdaság, csökkenjen az intézmények és az otthonok rezsiköltsége, a megújuló energiaforrások használatával a kerület függetlenebbé váljon és felkészülten tekinthessen az éghajlatváltozás okozta kihívások elé.

 


Ha véleményed vagy kérdésed van, írj a bejegyzés szerzőinek!
Magyar László [email protected]
Pej Zsófia [email protected]