Projektek rezíliencia vizsgálata

A pályázati forrásból - közpénzből - finanszírozott beruházások esetében már egyre több esetben elvárás, hogy megvizsgálják, a megvalósítandó beruházás az éghajlatváltozás okozta kihívások és hatások mellett is hosszú távon működőképes marad-e.

Elsőként a TOP Plusz 2.1.1-21 felhívásokban jelent meg az elvárás, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vizsgálni kell a projekt megvalósításával összefüggő fő éghajlatváltozási kihívásokat, a projekt helyszínén várható energiafelhasználás-változást, a klímavédelmi törekvésekhez való illeszkedést, valamint be kell mutatni, milyen módon tervezik lebonyolítani az Európai Parlament és a Tanács 2021/1060 rendeletének 73. cikk (2) bek. j) pontja alapján elvárt éghajlatváltozási rezilienciavizsgálatot. Ennek elvégzése, vagyis a kockázatok értékelése és kezelése a beruházó érdeke, hiszen így lehet biztosítani a beruházás biztonságos megvalósítását és működtetését.

Az Energiaklub 2015 óta foglalkozik az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás témájával, sérülékenység-vizsgálatokkal (rezíliencia-vizsgálatokkal). Forduljon hozzánk bizalommal, amennyiben segítségre van szüksége fejlesztési terveinek, projektjeinek ilyen szempontú elemzéséhez, a kockázatok azonosításához és csökkentésük lehetőségeinek összegyűjtéséhez.

Forduljon hozzánk bizalommal, ha kérdése van vagy szakmai segítségre van szüksége!