Áramtermelő kapacitácok 2030-ban

Sáfián Fanni - Infotandem
Nincs szükség Paks II-re, mert Magyarország jövőbeni energiaigénye az új atomerőmű nélkül is maradéktalanul kielégíthető. Ez derül ki abból az Energiaklub által készített tanulmányból, amely ennek a 4 ezer milliárdos beruházásnak a felesleges megépítése helyett hazánknak egy sokkal kedvezőbb megoldást javasol. Mindez az energiafogyasztás racionalizálásával, energiahatékonysági fejlesztésekkel, a megújuló energiaforrások nagyarányú felhasználásával és egy rugalmas, decentralizált energiarendszer kiépítésével biztonságosan elérhető.

 

Az Energiaklub saját modelljének megalkotásához az EnergyPLAN energiatervező szoftvert használta. Számításaik szerint a villamosenergia-igények elmaradnak majd a Paks II szükségességét igazolni kívánó előrejelzésektől, a hiányzó kapacitások pótlására így több idő marad. Az új atomerőmű megépítése végérvényesen megszabná, hogy milyen lesz hazánk energiarendszere: centralizált, vagyis néhány nagy erőmű és nagyvállalat által működtetett és irányított? Vagy pedig a fenntarthatóságot is figyelembe vevő, döntően helyi, megújuló erőforrásokat felhasználó, decentralizált szisztéma lesz? Az Európai Unió terveivel összhangban az Energiaklub jövőképe egyértelműen az utóbbit, tehát a megújuló termelésnek elsőbbséget adó, többféle erőforrást felhasználó, rugalmas rendszerirányító szemléletet tükrözi. Csak így tudunk sikerrel alkalmazkodni a jövőbeli technológiai és gazdasági kihívásokhoz. Mindez növeli a hazai ellátásbiztonságot, csökkenti függőségünket az orosz energiaimporttól, munkahelyeket teremt, növeli az ország jövedelem megtartó képességét, hozzájárul a hazai innováció fejlődéséhez.

infografika_energiaklub_kapacitasok-001_0.jpg

A jövőkép működőképességének vizsgálatához az Energiaklub a dán fejlesztésű EnergyPLAN energiatervező szoftvert hívta segítségül. A programmal 1999 óta számos tudományos kutatást készítettek és vizsgáltak világszerte, többek között Nagy-Britanniában, Írországban, az USA-ban és Kínában is. Ez a szoftver nagy szerepet játszott abban, hogy ma Dánia hivatalos energiastratégiája 2050-re teljes mértékben megújuló energiaforrások felhasználására alapoz. Az EnergyPLAN egy ország vagy régió teljes energiagazdaságát modellezi, tehát az összes szektor – lakosság, mezőgazdaság, ipar, szolgáltatások, közlekedés – minden típusú energiaigényével számol. Az energiarendszer egyéves működését vizsgálja, méghozzá órás felbontásban, ami az időjárásfüggő megújulók és a villamosenergia-igény folyamatos változása miatt fontos. A program magyarországi alkalmazhatóságát egy 2011-es hazai energiamodell létrehozásával ellenőrizték. A kapott eredmények a statisztikai tényadatokhoz képest alig mutattak eltérést.