Új utak a mezőgazdaságban

Biomassza kézikönyv
Energiaklub

A biomassza határozza meg a hazai megújulóenergia-termelést. Milyen lehetőségeket ad a biomassza-hasznosítás a településeknek? Milyen technológiák léteznek, mely növényeket érdemes termeszteni, felhasználni? A kiadvány hat alföldi városban tartott vitafórumon felmerült kérdések alapján készült.

Több mint húsz éve folynak a biomassza energetikai hasznosításával kapcsolatos kutatások Magyarországon. A kialakult szakértelem és a kedvező adottságok által egyre több település energiaellátásában kaphat meghatározó szerepet a biomassza-hasznosítás. Ebben kíván segíteni ez a kézikönyv.Az Energiaklub 2005 elején több környezetvédő szervezet segítségével (E-misszió, Csemete, Nimfea) vitafórumokat tartott hat alföldi városban, azzal a céllal, hogy összegyűjtse a hazai szakértőket, ütköztesse a véleményüket, valamint hogy tájékoztassa a helyi lakosokat és döntéshozókat a hazai biomassza- felhasználás aktuális helyzetéről. A kiadvány nagyrészt a vitafórumokon a hallgatóság részéről felmerült igények alapján készült, foglalkozik mind a fás, mind a lágyszárú növények energetikai felhasználásával, gazdasági és jogi szempontokkal, valamint bemutat két hazai és egy külföldi megvalósult beruházást.