Diszfunkciók az állami energetika és energiajog területein

Energiaklub

Tanulmányunk értékét és újdonságerejét egyrészt tematikussága, összefoglaló és rendszerező jellege, valamint az Energiaklub gyakorlatán alapuló diszfunkciók meghatározása, körülírása adja. Mindezeken túl javaslatokat is tettünk arra, hogy miként lehetne a jelenlegi rendszert megváltoztatni.

Jelen tanulmány annak a kutatásnak az eredményeit tartalmazza, amelyet az Energiaklub 2009 áprilisától novemberéig az Energia Kontroll Projektje keretében lefolytatott, s a magyar állami energetika feltérképezésére és az azzal kapcsolatos diszfunkciók feltárására irányult. Egyrészt megvizsgáltuk magukat az állami energetika intézményeit abból a szempontból, hogy azok milyen módon veszik ki részüket az állami energetikából. Ezen túlmenően vizsgálódásunk fontos pontját képezte a magyar energiajog komplex feltárása. A magyar energetikát szabályozó legfontosabb jogszabályok feltárása és tematikus rendszerbe foglalása módot adott arra, hogy mélyebb következtetéseket tegyünk a magyar energetikai jogalkotást (s általában is a magyar jogalkotást) illetően. A kutatás elméleti jellege lehetővé tette a széleskörű forráselemzést: feldolgoztuk a legfontosabb magyar és külföldi szakirodalmat. Mindezek alapján meghatároztuk a hazai energetika legfontosabb és mihamarabb feloldandó diszfunkcióit. Az alprojekt lezárásaként pedig szakmai javaslatcsomagot állítottunk össze a feltárt diszfunkciók mentén.