Az Energiaklub véleménye az energiastratégia tervezetéről

Ámon Ada, Csanaky Lilla, Kardos Péter, Perger András

A kormány 2010 őszén elkezdte egy új energiastratégia kidolgozását. A tervezet társadalmi és szakmai egyeztetéséhez készítettünk véleményt.

Összefoglalóan, véleményünk szerint a NEMZETI ENERGIASTRATÉGIA 2030 című dokumentum jól szerkesztett, logikus felépítésű munka. Fontos erénye, hogy a stratégia készítői felismerték: egyes, megkerülhetetlen kérdésekkel való szembenézést nem lehet tovább halogatni, a külső és a belső körülmények már folyamatban lévő változása miatt szemléletváltásra van szükség az energetikában. A korábbi, hasonló tematikájú kormányzati iratokhoz képest ez az anyag már nem villamos energia központú, megjelenik benne a hőfelhasználás és a közlekedés is, valamint korábban többnyire mellőzött témákat is a vizsgálat tárgyává tesz (pl. olajhozamcsúcs). Nagyon fontos, hogy az energiatakarékosságot és energiahatékonyságot prioritásként kezeli az anyag.A stratégia azonban nem töltheti be feladatát. A dokumentum nem minden szempontból koherens, a kényes témákkal való szembenézés több esetben nem teljes körű, a „kellemetlen” kérdéseket vagy megkerüli, vagy rossz, esetleg hiányos válaszokat ad rájuk. Mindemellett több, feloldatlan belső és külső ellenmondás terheli az anyagot. Mindezek miatt a dokumentum nem lesz képes stratégiaként működni, mivel nem lehet rá további kormányzati intézkedéseket alapozni.Véleményünkben először összefoglalóan ismertetjük azon főbb pontokat, ahol meglátásunk szerint az anyag feltétlenül revízióra szorul, majd részletesen ismertetjük az általunk felfedezett hibákat.