Mérd magad! - Energia az iskolában

A projekt közvetlen célja, hogy a programban résztvevő általános és középiskolákban a jelenleginél hatékonyabb energiafelhasználás valósuljon meg.
A projekt hosszú távú célja, hogy a megvalósult jó példák terjesztésével minél több döntéshozót ismertessen meg a példaértékű megoldásokkal, és ösztönözze őket épületeik energiahatékonyságának javítására.

Típusa:

Európai Unió, Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, Nemzeti Civil Alapprogram

Leírás:

Típusa: intézményi energiagazdálkodás, szemléletformálás, nemzetközi együttműködés
 
Cél: A projekt közvetlen célja, hogy a programban résztvevő általános és középiskolákban a jelenleginél hatékonyabb energiafelhasználás valósuljon meg.
A projekt hosszú távú célja, hogy a megvalósult jó példák terjesztésével minél több döntéshozót ismertessen meg a példaértékű megoldásokkal, és ösztönözze őket épületeik energiahatékonyságának javítására.
 
Célcsoport: az iskolák fenntartói (jellemzően önkormányzatok), iskolaigazgatók, tantestület, diákok és családjaik, az iskola karbantartói (gondnokok, takarítók)
 
Leírás: A projektben összesen több mint 100 iskola vesz részt európai szinten, Magyarországon pedig 15 iskola kapcsolódott be a programba. A résztvevő iskolákban a projekt szakértői 2007 folyamán elvégezték az épületek energetikai felülvizsgálatát (energiaaudit), amelynek révén az iskolák és fenntartóik pontos képet kaphattak az intézmény energiagazdálkodásáról. Az elvégzett auditok alapján minden iskola, illetve a fenntartó önkormányzat testreszabott akciótervet kapott kézhez, amely összefoglalja a lehetséges energiamegtakarítási megoldásokat. Az akciótervek birtokában az iskolák és fenntartóik saját belátásuk és lehetőségeik szerint tesznek lépéseket az energiatakarékosabb működés érdekében. Jó eredménynek mondható, hogy a hazai 15 résztvevő iskola majd mindegyike tett már lépéseket az energiagazdálkodás javítására, illetve jövőbeni terveik között nagyobb volumenű energetikai beruházások is szerepelenek.  A projektben résztvevő szakértők szükség esetén tanácsokkal segítik az intézményeket.
Az intézkedések megvalósulását és az energiatudatos szemléletmód kialakítását segíti a projekt együttműködő partnerei által közösen kialakított oktatóanyag is. Az oktatócsomag segítségével a diákok és a tanárok megismerkednek az energiamegtakarítási lehetőségekkel, és az éghajlatváltozás jelenségével, s mindezeken túl az iskolai és otthoni vetélkedők, feladatok révén aktív résztvevői is lehetnek az iskolájukban zajló energia-megtakarítási programnak.
A projekt során az együttműködő partnerek már megvalósult, példaértékű energiahatékonysági megoldások valamint az energiamegtakarítási intézkedéseket gátló tényezők gyűjteményét állították össze. A gyűjtemény célja, hogy mindenki, aki érintett az intézményi energiagazdálkodásban tanulhasson a projektpartnerek tapasztalataiból, ötleteiből, megoldási javaslataiból. A partnerek a gyűjteményt összesen 10.000 európai iskolához juttatják el.
Eredmények:

  • 90 iskola energetikai felülvizsgálata valósult meg a projektben résztvevő országokban
  • Elkészült a példaértékű gyakorlatok, illetve az energiamegtakarítási intézkedéseket gátló tényezők gyűjteménye. Ennek alapján egységes európai iránymutatás készül, amely Európa-szerte összesen 10.000 iskolához jut el.
  • Közös oktatási módszertan alapján a partnerek saját országukra szabott oktatóanyagot készítettek, ami a gyerekeket is bevonja az energiamegtakarítási intézkedésekbe.
  • Hosszabb távon a projekt elősegíti és felgyorsítja az energiamegtakarítási intézkedések bevezetését az iskolaépületekben, így javul az iskolák energia-teljesítménye az EU országaiban, valamint segít a meglévő épületek energiamegtakarítási potenciáljának feltárásában.

Hazai eredmények: