100% Megújuló energia települések - Energia, tervezés, vidékfejlesztés

Hogy a hazai kistelepülések és vidéki közösségek (akár falvak csoportjai) is részt vehessenek egy nagyobb nemzetközi kezdeményezésben, egy olyan projektet bocsátunk útjára, amely kifejezetten e települések szemszögéből közelíti meg az energiagazdálkodás kérdését.

A résztvevő kistelepülések támogatják az Európai Unió 2020-ig kitűzött ambiciózus „20% energiahatékonyság növelés, 20% megújuló energia részarány, 20% CO2 megtakarítás” önkéntes vállalását, és példaértékű tevékenységükkel rávilágítanak, hogy hosszú távon a 100%-ban megújuló erőforrásokra alapozott energiaellátás sem elképzelhetetlen.

Típusa:

Tájékoztatás, tanácsadás

Cél:

A „100% Megújuló energia települések” projekt célja a vidéki települések és közösségek fenntartható, megújuló energiaforrásokra alapozott energiaellátásának megteremtése. Ezt a projekt a települések közötti tapasztalatcserével, energiagazdálkodási cselekvési tervek kidolgozásával, valamint konkrét energetikai beruházások megvalósítása által segíti.

Célcsoport:

Cégek/ Önkormányzatok/ Szakmai szervezetek

Leírás:

Az ENERGIAKLUB és a többi projekt partner kistérségi Fenntartható Energia Cselekvési Terv készítésével, szakmai tanácsadással, ingyenes rendezvényekkel, külföldi tanulmányút szervezésével és a nemzetközi tapasztalatcsere elősegítésével támogatja a résztvevő önkormányzatokat. A projekt tevékenysége túlmutat a stratégiaalkotás szintjén, a cselekvési terveket a kijelölt célterületeken konkrét intézkedések, beruházások megvalósításával ültetjük át a gyakorlatba.

A projekt szorosan kapcsolódik három sikeres nemzetközi kezdeményezéshez: a Polgármesterek Szövetségéhez (Covenant of Mayors), a RURENER Hálózathoz és a Megújuló Energiaforrások Bajnoki Ligájához (RES Champions League). Kiemelt célja a jól működő hálózatok és kapcsolatrendszer bővítése, valamint a vidéki kistelepülések európai szintű érdekképviseletének biztosítása.

A projektben 10 európai ország (például Németország, Csehország, Belgium, stb.) 13 szervezete vesz részt. Az ENERGIAKLUB a skót Community Energy Scotland szervezettel szoros együttműködésben dolgozik a kistérségi akcióterveken és a módszertan tökéletesítésén.