Minden település képes okosan használni az energiát!

Még a látszólag erőforrásszegény települések is megtalálhatják a helyi viszonyoknak megfelelő megoldásokat, s képesek a „nem lehet”, „kicsik vagyunk” szemléletről pozitívabb attitűdre váltani. Ez a konklúziója az ENERGIAKLUB március 18-án Debrecenben megtartott, önkormányzatoknak szóló workshop-jának, melyet az Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség (ENEREA) együttműködésével szerveztünk.

Az önkormányzatok sokszor ad-hoc jelleggel, a pályázati kiírásokhoz igazítják az energetikai fejlesztéseiket. A stratégiai tervezés abban segít, hogy felismerjék a település valódi igényeit, és célzottan ezekre a beruházásokra találják meg a forrásokat. Egy jól kidolgozott települési energiastratégia, cselekvési terv elősegíti majd a hozzáférést az EU-s fejlesztési forrásokhoz is a 2014-2020-as időszakban.

A rendezvényen a résztvevők megismerkedtek a Polgármesterek Szövetségével: a kezdeményezéshez csatlakozva a települések vállalják, hogy minimum 20%-kal csökkentik szén-dioxid-kibocsátásukat 2020-ig. Az önkormányzatok a csatlakozást követő egy éven belül Fenntartható Energia Akcióterveket (SEAP - Sustainable Energy Actionplan) készítenek, melyben bemutatják a cél eléréséhez szükséges intézkedéseket. Magyarországról eddig 18 település nyújtott be akciótervet. 

Ebéd és tapasztalatcsere

Az észak-alföldi régióból Martfű polgármestere büszkélkedhetett a település ambíciózus akciótervével: 73%-os kibocsátás-csökkentést tűztek ki maguk elé célul. Az Energiaklub bemutatta a 16 dél-dunántúli település számára kidolgozott közös kistérségi Fenntartható Energia Akciótervet, s ezen keresztül a terv készítésének módszertanát, a munka lépéseit és az azokhoz kapcsolódó gyakorlati tudnivalókat. Az ENEREA ismertette a régió energiastratégiáját, és az újszentmargitai kistérség fejlesztési tervét. A kistérségben brikettüzem telepítését is tervezik, amelybe a mezőgazdasági melléktermékekből származó alapanyagot a környék települései szállítanák be, cserébe pedig fűtésre használható biobrikettet kapnának. Bemutattuk Told, a mélyszegénységben élő, határ menti zsákfalu példáját is, ahol az Igazgyöngy Alapítvány koordinálásával, saját géppel, saját erővel készítenek fűtésre használható biobrikettet a környékbeli mezőgazdasági melléktermékekből.

A települések jövőképeit tárgyaló interaktív szekció végére kifejezetten optimista hangulat lett úrrá a résztvevőkön: elkezdték felismerni erősségeiket, lehetőségeiket, és hogy az is elkezdheti gyűjteni települése energiafogyasztási adatait, akinek még nincs akcióterve – hiszen ez elengedhetetlen kiindulópontja a stratégia, illetve cselekvési terv elkészítésének.

A rendezvényt a Vidékfejlesztési Minisztérium "Zöld Forrás" programja támogatta.