Klímaalkalmazkodás és katasztrófakockázat-csökkentés a Kaukázusban

Visegrádi országok (V4) szakértőinek részvételével rendeztek klímaalkalmazkodási fórumokat Grúziában és Örményországban május 29. és június 2. között. Magyarországot Székely Miklós, az Energiaklub által felkért klímaadaptációs és megújuló energia szakértő képviselte.

Előadásaiban elsősorban a helyi szintű katasztrófakockázat-értékelésben, valamint a természeti kockázatok földrajzi megjelenítését lehetővé tevő kockázati térképezésben rejlő adaptációs potenciálra helyezte a hangsúlyt. Kiemelte továbbá, hogy a kockázatok azonosítása, elemzése és kiértékelése – azaz a katasztrófakockázatok természetének megértése – nagymértékben segítheti a helyi közösségeket és a katasztrófavédelmi szerveket, hogy jobban felkészüljenek a klímaváltozás miatt egyre gyakrabban visszatérő és egyre súlyosabb következményekkel járó természeti katasztrófákra. A szlovák, lengyel és cseh V4-es szakértők főként az éghajlatváltozás közvetlen és közvetett hatásairól, a nemzeti szintű kockázati térképezési projektek tapasztalatairól, valamint a klímaadaptáció fókuszú várostervezésről tartottak előadásokat.

A klímaalkalmazkodási fórumokat és műhelybeszélgetéseket a grúziai Adzsar Autonóm Köztársaság székhelyén, Batumiban május 29. és 30. között, illetve az örmény Tavous tartomány, Dilidzsan városában június 1. és 2. között rendezték meg a „Visegrádi országok szakértőinek részvétele a Dél-kaukázusi klímaalkalmazkodási fórumokon” elnevezésű projekt keretében. Az eseményeken elsősorban a tartományi kormányok képviselői, oktatási intézmények, helyi közösségek tagjai, katasztrófavédelmi szakértők, nemzetközi szervezetek és kormánytisztviselők vettek részt.

Az OxYGen alapítvány, illetve partnerszervezete, a Bridge Innovation and Development (BRIDGE) által megvalósított „Visegrádi országok szakértőinek részvétele a Dél-kaukázusi klímaalkalmazkodási fórumokon” projektet a Nemzetközi Visegrádi Alap, valamint a Holland Királyság külügyminisztériuma támogatta.
 

jk.jpg