Felhívás: kommunikációs szakértők ajánlatattételét várjuk!

Az Energiaklub MULTIPLY projektjének keretein belül tartott egész napos workshop-jára várjuk kommunikációs szakértők ajánlattételét. A workshop célja, hogy az önkormányzatok bemutatassák a projekt keretein belül kidolgozott Energiaterveiket[1], illetve, hogy szakértői előadásokkal és közös csoportmunkával támogatást kapjanak annak érdekében, hogy terveiket minél hatékonyabban kommunikálják és a helyi csoportok részvételi hajlandóságát növeljék.

A rendezvény résztvevő önkormányzatai: Budapest, II. kerület, Budapest, XIII. kerület, Ajka, Budaörs, Répceszemere, Sopronkövesd és Szarvas, akiket a polgármesteri hivatalok területfejlesztési és energetikai kérdésekben referens szakértő, illetve döntéshozói (képviselők, polgármesterek) fogják képviselni. A workshop egy 6 állomásos rendezvénysorozat utolsó rendezvénye, így a résztvevők a korábbi eseményekről már ismerik egymást.

Helyszín: Ajka

Időpont: 2021.07.20; 10-14.30 között (személyes jelenlét szükséges)

Feladatleírás:

A jelen ajánlatkérés során olyan kommunikációs szakemberek ajánlatát várjuk, aki a workshopon egy 60-90 perces szakértői előadás megtartását és egy erre épülő, 60-70 perces csoportmunka vezetését vállalja.

A szakértői előadás tartalmi elemei:

 • Miért fontos a politikai kommunikáció és mit nyerhet vele egy önkormányzat?
 • Hogyan kommunikálható hatékonyan egy Energiaterv és az ehhez hasonló fejlesztési dokumentumok?
 • Hogyan állíthatjuk a különböző érdekcsoportokat a fejlesztési projektek, stratégiai célok mellé?
 • Hogyan ösztönözhetjük a lakosságot, gazdasági szervezeteket energetikai, közlekedési, zöldterület fejlesztési projektekben való részvételre?

Nyertes szakértő feladata továbbá az előadás során felmerülő kérdések megválaszolása.

A vezetett csoportmunka:

A résztvevő, körülbelül 10 önkormányzati szakértő/döntéshozó az előadáson elhangzottak alapján 2-3 csoportban 10 perces beszédet készít elő, melyben a lakosság, helyi vállalkozások és a sajtó számára bemutatja az elkészült Energiaterveit. A beszédet a workshopon résztvevő közönségnek előadják, akiknek lehetőségük lesz kérdések feltevésére az elhangzottak után. Nyertes kommunikációs szakértő moderálja a csoportmunkát, tartja az időkeretet, támogatja és hasznos tanácsokkal segíti a beszédekre való felkészülést. A beszédek után visszajelzést ad (a pozitívumokra fókuszálva).

Alkalmassági feltétel:

Azon számlaképes szakértők ajánlatait értékeljük, akik rendelkeznek:

 • legalább 5, önkormányzati célcsoport számára megvalósított legalább félnapos kommunikációs tréning megtartására vonatkozó referenciával

Ajánlattételi határidő: 2021. július 05. 18 óra

Ajánlatkérő nem köti magát a szerződéshez, amennyiben alkalmassági vagy pénzügyi szempontok szerint nem kap teljes mértékben kielégítő ajánlatokat!

Az ajánlat értékelésének szempontja: a legalacsonyabb ellenszolgáltatás bruttó összege alapján kerül kiválasztásra a nyertes ajánlat. Az ajánlatok bruttó összege közötti 25%-ot meg nem haladó különbség esetén az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a referencia munkák alapján hozza meg döntését, különösen, ha azok tartalmaznak energia vagy éghajlatváltozás témájú elemeket is.

Benyújtandó dokumentumok: e-mailen megküldve a [email protected] címre az alábbiakat csatolva:

 • A csatoltmányokból letölthető (lásd alább) word formátumú felolvasólap kitöltve, aláírva és szkennelve
 • legalább 5 db, önkormányzati célcsoport számára megvalósított legalább félnapos kommunikációs tréning megtartására vonatkozó referenciát igazoló dokumentum, pdf formátumban. A dokumentum táblázatos formátumban tartalmazza: referencia rendezvény tréning nevét, megrendelő személy szervezet nevét, helyszínt, dátumot, 1-2 mondatos leírást a referencia munkáról (pl. a mellékelt minta alapján).

Egyéb információk:

 • Ajánlatkérő hiányosan benyújtott ajánlat esetében egy alkalommal, a hiánypótlás benyújtás határidejének megjelölésével hiánypótlási lehetőséget nyújt.
 • Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt indokolás nélkül jogosult meghosszabbítani.
 • Ajánlatkérő nyilvános eredményhirdetést nem tart, az ajánlattevőket írásban értesíti az eljárás eredményéről.
 • A szerződéskötésre Ajánlatkérő székhelyén kerül sor.
 • Az ajánlatnak tartalmaznia kell minden lehetséges, a szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerülő költséget, az ajánlott és szerződés szerinti áron felül Ajánlattevő semmilyen jogcímen nem várhat kiegészítő juttatást. Ajánlatkérő 07.19-én estére igény esetén szálláslehetőséget biztosít Ajkán.
 • Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő után beérkezett ajánlatokat érvénytelennek nyilvánítja.
 • Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: Ajánlatkérő teljesítési igazolása után kiállított számla kézhezvételét követő 30 napon belül a szerződő fél bankszámlájára történő utalással.

[1] Az Energiatervekben az önkormányzatok az önkormányzat, lakosság, helyi vállalkozások számára fogalmaz meg energetikai fejlesztési célokat és intézkedéseket (pl. épületek felújítása megújuló energia hasznosítás). Hasonlóan közlekedés fenntarthatóbba tételére (pl. közösségi közlekedés fejlesztése, kerékpárhasználat) és területhasználat (pl. zöldterületek fejlesztése, bővítése) kérdéseire is kiterjed az akcióterv. A nyertes ajánlattevőnek a tervekről igény szerint bővebb információt biztosítunk.


Ha véleményed vagy kérdésed van, írj a bejegyzés szerzőjének!
Győri Kata [email protected]