Szélenergiát Magyarországon is!

Magyarországon 11 éve nem épült szélerőmű, 2016 óta jogszabály is ellehetetleníti a létesítésüket. Az ukrajnai háború még inkább sürgeti az európai nemzeteket, hogy a helyi energiaforrások felhasználásának növelésével energiafüggetlenné váljanak. Projektünk eredményeivel nyomást kívánunk gyakorolni a magyar döntéshozókra az új szélerőművek építését gátló jogszabályi akadályok megváltoztatása érdekében, melyhez közös fellépésre is szükség van.

Az European Climate Foundation által támogatott projektben az alábbi tevékenységeket végeztük:

Rövid tanulmányokat készítettünk a következő témákban:

  • Szélenergia és mezőgazdaság;
  • Tényleges megtérülési ráta;
  • A magánfinanszírozás lehetőségei;
  • Szélenergia kontra földgáz a villamos energia termelésben; 
  • A szél- és napenergia földhasználata; 
  •  A párhuzamos szél- és napenergia termelés előnyei.

A tanulmányok innen tölthetők le.

A jogszabályok lehetséges változásait nyomon követjük, és az esetleges induló eljárásokat figyelemmel kísérjük.

Felmértük a szélenergia elfogadottságát az önkormányzatok körében (polgármesterek, városfejlesztési munkatársak, képviselők) és a különböző távolságokkal (2 km, 1 km, 500 m stb.) kapcsolatos véleményüket.

Kerekasztal-beszélgetést szerveztünk a szélenergia jelenlegi helyzetéről, a legújabb technológiai/társadalmi/jogalkotási fejleményekről Magyarországon és nemzetközi szinten, a legújabb kutatásokról és statisztikákról, a magyarországi kontextusról, a táj- és természetvédelemmel kapcsolatos új információkról, pénzügyi szempontokról (megtérülés), a szélenergiával kapcsolatos tévhitek leküzdéséről.

Szakpolitikai dokumentumot készítünk (más szervezetekkel együttműködve) a döntéshozók (különösen az illetékes minisztérium) számára: a rövid tanulmányok, interjúk, műhelybeszélgetések eredményeinek figyelembevételével a magyarországi új szélerőművekre vonatkozó korlátozások feloldásának főbb előnyeiről.

Végül egy nagyszabású konferenciát szerveztünk az önkormányzatok körében végzett kutatás eredményeinek, a rövid tanulmányok helyi vonatkozású eredményeinek, a legjobb gyakorlatoknak és a szélenergia-technológiai újdonságoknak a bemutatása céljából.