NEGAJOULE 2020 - Magyarország lakóépület-állományának energiahatékonysági potenciálvizsgálata

A projekt során országos reprezentatív adatfelvétel alapján és átfogó modellszámítások révén tártuk fel a magyarországi lakóépületekben rejlő energiahatékonysági potenciált. Célunk az volt, hogy részletes adatokat és döntéstámogató szakmai elemzést nyújtsunk az érintett döntéshozók számára a lakóépületekre vonatkozó fejlesztési irányok és támogatási programok kialakításához.

Típusa:

Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Hivatal

Célcsoport:

döntéshozók, kutatók, szakértők

Leírás:

2010 során országos körű, reprezentatív felmérést valósítottunk meg, amely kiterjedt a lakókörnyezet és az épület jellemzőire, a háztartási energiafelhasználás műszaki jellemzőire, a fogyasztási szokások, attitűdök vizsgálatára és a beruházási hajlandóságra, tervekre egyaránt.Az adatfelvétellel az volt a célunk, hogy biztosítsuk a hiányzó háztartás-statisztikai adatokat a lakóépületek energiahatékonysági potenciáljának kiszámításához. Az ún. bottom-up, vagyis alulról felfelé történő vizsgálat segítségével épülettípusonként számba vettük a lakossági szektor energiahatékonyságát javító technológiai lehetőségeket, és országos szinten aggregáltuk azokat. A vizsgálat során a háztartások beruházási hajlandóságát és pénzügyi lehetőségeit, attitűdjeit is beépítettük a modellbe, így nem csak az elméleti-műszaki potenciált, hanem a gazdasági potenciált is feltártuk.A vizsgálatok célja és eredménye a lehetséges energiahatékonyságot javító intézkedések bemutatása, a hatások számszerűsítése, a költségek és hasznok pénzbeli kifejezése volt. A hiánypótló, nemzetközi módszertanon alapuló döntéstámogató elemzés azt mutatja meg az energiapolitikai kérdésekben érintett döntéshozók számára, hogy melyek azok a legköltséghatékonyabb és legnagyobb energiamegtakarítással járó beavatkozási területek a lakóépületek terén, amelyeket az állami fejlesztési, támogatási politikának kiemelten kell kezelnie.A projekt eredményei:

  • országos, reprezentatív, részletes felmérés készült 2000 háztartás személyes megkérdezésével a háztartások energiafelhasználásának jellemzőiről,
  • statisztikai adatbázist tettünk közzé a felmérés adataiból,
  • nemzetközileg alkalmazott módszertan alapján kidolgozott, a magyar viszonyokhoz igazított módszertant dolgoztunk ki a potenciál kiszámításához,
  • részletes, nyilvános kutatási elemzést tettünk közzé a kutatásról, a módszertanról és az eredményekről,
  • az Energiaklub honlapjáról is elérhető, különálló weboldal készült a projekt bemutatása és a fenti projekt-kimenetek közzététele céljából,
  • a kutatások eredményeit bemutattuk az érintett szakminisztériumoknak,
  • a kutatás eredményeiből sikeres cikksorozat jelent meg a Figyelőneten.