MANERGY - Hatékony regionális energiaellátási modellek a Dél-dunántúli régióban

2011 májusában indult el a „MANERGY” című nemzetközi projekt, amelynek célja, hogy a résztvevő régiók önkormányzatainak körében ösztönözze a megújuló energiaforrásokon alapuló, egyben hatékony energiafelhasználást. Az Európai Unió CENTRAL EUROPE programja által támogatott kezdeményezésnek a hazai mintaterülete a Dél-Dunántúli Régió. A projekt keretében önellátásra törekvő, hatékony regionális energiaellátási modelleket dolgoznak ki a szakértők.

Típusa:

Az Európai Unió CENTRAL EUROPE programja

Megrendelő:

Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Célcsoport:

polgármesterek, önkormányzati döntéshozók, önkormányzati energetikusok, térségi döntéshozók

Leírás:

A kezdeményezés részeként létrejövő térségi és helyi energiastratégiák komoly segítséget fognak nyújtani az energiahatékonyság javításához és a megújuló energiák nagyobb arányú alkalmazásához, amelyek jelentős költségmegtakarítást és komoly környezeti előnyöket eredményheteznek a régió és az önkormányzatok számára.

A nemzetközi projektet hazánkban a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség vezeti, a konkrét feladatok megvalósítása pedig a Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség és az Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ alkotta partnerség feladata.

Annak érdekében, hogy a térséget átfogó stratégia minél hitelesebben tükrözze a Dél-Dunántúli Régió energetikai sajátosságait, a projekt első fázisában az Energiaklub megalapozó kutatásokat végez a régió településeiből képzett reprezentatív mintán. A kutatási munkarész elsősorban az önkormányzatok által üzemeltetett közintézmények fogyasztási adatait és energiahatékonysági jellemzőit, illetve az önkormányzati dolgozók fogyasztási szokásait vizsgálja és értékeli, az eredmények pedig a régió jövőbeni energiakoncepciójára vonatkozó javaslatok alapjául fognak szolgálni.

A MANERGY projekt végeredményeként a partnerek nem csupán a Dél-dunántúli régió energiakoncepcióját dolgozzák ki, hanem több mintajellegű helyi energiakoncepciót, illetve ezekre alapozott akcióterveket is létre fognak hozni.  A projekt nemzetköziségére való tekintettel a hazai eredmények egy nemzetközi tanulmány tudásanyagának is részét fogják képezni.