Kibocsátás-becslés területi szinten

Az üvegházgáz-kibocsátások számbavétele az éghajlatvédelem mellett a hatékony települési energiagazdálkodás alapja is. A Klímapolitika Kft. megbízásából települési és megyei szintű üvegház-gáz leltár készítő számolótáblát és módszertant fejlesztett ki az Energiaklub.

A megbízás célja az volt, hogy a helyi önkormányzatok képesek legyenek a kifejlesztett kalkulátor és útmutató segítségével megbecsülni az éves üvegház-gáz kibocsátásukat, mely alapján könnyen tervezhetővé válik az energiafelhasználás racionalizálása, illetve a kibocsátás-csökkentés. A leltárak elkészítése különleges szaktudást sem igényel, a bemeneti adatok összegyűjtése után a beágyazott képletek kiszámítják a kibocsátásokat.

A leltárkészítő táblázatok az alábbi területi szintekre készültek el:

  • megyei,
  • városi,
  • fővárosi,
  • fővárosi kerületi,
  • települési, valamint
  • település-együttesi.

A leltárban szereplő szektorok kiválasztásához a Nemzeti ÜHG leltár (2016) adatait és a szükséges adatforrások elérhetőségét vettük figyelembe, és ez alapján azok a szektorok kerültek kiválasztásra, melyek a legnagyobb kibocsátók, illetve elérhetők adott területi szinten az emisszió kiszámításához szükséges adatok, melyek az alábbiak:

  • energiafogyasztás: energiaipar: áram- és hőtermelés, gázfelhasználás a következő szektorokban: önkormányzat, ipar, közlekedés, lakosság, szolgáltatás, mezőgazdaság, közületek;
  • ipari folyamatok: egyéb energiahordozók felhasználása és ipari folyamatok a nagy kibocsátóknál;
  • mezőgazdaság: kérődzők, hígtrágya-kezelés, szerves- és műtrágya-felhasználás;
  • hulladéklerakás és szennyvízkezelés.

A koncepció fontos eleme, hogy a kalkulátor számol a nyelőkkel (erdők és zöldfelületek) is.

A települések számára ugyan már rendelkezésre állt az ÜHG-kibocsátási leltár elkészítéséhez a Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) módszertan, a most kifejlesztett számolótáblák azonban más területi szintre is alkalmazhatók, elsősorban a stratégiai szintű döntések meghozatalát támogatják és nem térnek ki a konkrét akciók megtervezésére. További érdeme a kalkulátoroknak, hogy pontos adatszerzési helyekkel segítik az önkormányzatok munkáját, ezzel egyben lehetővé téve az elkészült kibocsátás-becslések összehasonlítását is.