Budapest, I. kerületi önkormányzata-Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv

Számos budapesti kerület után a főváros I. kerülete, Budavár Önkormányzata is csatlakozik a Polgármesterek Szövetségéhez és a követelményeknek megfelelően elkészíti és benyújtja a Fenntartható Energia- és Klímaakciótervet (SECAP), melynek elkészítésében az Energiaklub nyújt szakmai segítséget. A kerület a klímastratégiai akcióterv kidolgozását közösségi bevonással valósítja meg a 2021 tavaszáig.

Az I. kerület a Polgármesterek Szövetségéhez való csatlakozással vállalja, hogy üvegházhatásúgáz kibocsátását 2030-ig 40%-kal csökkenti és növeli alkalmazkodási képességét a klímaváltozás elkerülhetetlen hatásaihoz, ennek megfelelően pedig kidolgozza SECAP-ját. 2030-ra kitűzött célok mellett, azok elérésének érdekében olyan konkrét intézkedéseket fogalmaz meg a dokumentum, melynek célja az energiahatékonyság javítása, a megújuló energiaforrások hasznosítása és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás.

Az önkormányzat a SECAP-ot közösségi bevonással valósítja meg, tehát az önkormányzati szakértőkön túl a helyi lakossággal, helyben dolgozókkal, helyi szakértőkkel, valamint  a kerületi intézményekkel is egyeztet a stratégiai dokumentum kidolgozása során, hogy a lehető legtöbb helyi érdekcsoport szempontjait magába foglalja az akcióterv.  A helyiek bevonása kérdőíves megkérdezés, illetve személyes műhelymunkákkal történik.