Paks II környezetvédelmi engedélye jogszabálysértő és megalapozatlan

Az Energiaklub és a Greenpeace fellebbezést nyújtott be Paks II környezetvédelmi engedélye ellen. A kiadott engedély alapjául szolgáló környezeti hatástanulmány ugyanis több ponton hiányos. Nem ad választ arra, mi történne súlyos baleset esetén, hol tárolnák véglegesen a kiégett fűtőelemeket, illetve hogyan hatna az erőmű hőterhelése a Duna élővilágára. A szervezetek álláspontja szerint felelőtlenség egy ennyire megalapozatlan környezeti hatásvizsgálat alapján kiadni a környezetvédelmi engedélyt. Paks II helyett a tiszta és helyi erőforrásokon alapuló megújulóenergia-rendszerek fejlesztése és elterjesztése szolgálná az ország érdekeit.

Az Energiaklub és a Greenpeace október 17-én benyújtotta fellebbezését az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez Paks II környezetvédelmi engedélye ellen. A két szervezet kirívóan jogsértő részeket és hiányosságokat talált az engedélyben és az engedély alapjául szolgáló környezeti hatásvizsgálati anyagban. [1]

A hatóságok által megfogalmazott követelmények sok esetben nem számonkérhetőek, és nem tisztázzák egyértelműen a kérelmező – azaz az MVM Paks II Zrt. – feladatait, még radioaktív kibocsátás esetében sem. [2] Ez hangsúlyozottan igaz a kiégett, több százezer évig sugárzó fűtőelemek kezelésére, begyűjtésére és tárolására is. [3] [4] Az engedély továbbá nem írja elő, milyen konkrét intézkedéseket kell tenni egy esetleges nukleáris baleset megelőzése érdekében.A közigazgatási joggyakorlat szerint pedig az ilyen bizonytalan követelmények előírása nem megengedett a határozatokban. A környezetvédelmi engedély így teljességgel megalapozatlan.

Téves a hatástanulmányban szereplő Natura 2000 hatásbecslés is [5]. A tervezett paksi blokkok egyik legkiemelkedőbb környezeti hatása a Duna hőterhelése az erőműből kibocsátott felmelegedett hűtővíz miatt. Mivel a Duna teljes magyarországi szakasza Natura 2000 terület, Paks II közvetlenül érinteni fogja ezt az európai jelentőségű, védett folyót. A hatásvizsgálat semmilyen biztosítékot nem ad arra, hogy a kibocsátott hűtővíz nem fogja a megengedett hőmérsékleti korlát fölé melegíteni a Dunát. A hatóságok részéről óriási felelőtlenség úgy engedélyezni Paks II-t, hogy közben nem tudjuk garantálni, hogy a Duna állapota nem fog romlani. A Duna hőterhelése és radioaktív kibocsátásokkal való terhelése emellett sérti a Víz Keretirányelvben és a vízgyűjtő gazdálkodási tervekben előírt kötelezettséget is.

Az Energiaklub és a Greenpeace úgy látja, hogy Paks II környezetvédelmi engedélyét felelőtlenség volt kiadni a hatóságoknak. A biztonságos, tiszta és versenyképes megújuló energiaforrások fejlesztésével teljesen feleslegessé válna az atomerőmű bővítése, és Magyarország csökkenteni tudná orosz energiafüggőségét.

„Az atomerőműből származó radioaktív és nukleáris hulladék végleges kezelése környezeti szempontból kulcsfontosságú. Paks II mégis úgy kapta meg a környezeti engedélyt, hogy nem tudni, mi lesz az erősen sugárzó kiégett fűtőelemek sorsa. Erre még mindig nincs kidolgozott koncepció, annak ellenére, hogy utóbbit nemzetközi kötelezettség [6] is előírja” - mondta Koritár Zsuzsanna, az Energiaklub energiapolitikai szakértője.

“Elfogadhatatlan, hogy a hatásvizsgálatból teljes mértékben hiányzik egy olyan elemzés és intézkedési terv, mellyel megelőzhetőek lennének az emberi hibára és a szándékos károkozásra – például terrorizmusra, szabotázsra, háborús cselekményekre – visszavezethető súlyos balesetek. Fukusima és Csernobil tragédiája pedig már bebizonyította: súlyos, előre nem látható balesetek igenis történhetnek.” - mondta Bozsó Brigitta, a Greenpeace energiakampány-felelőse.

 

Jegyzetek:

[1] Paks II környezeti hatástanulmánya:

http://oracle.barko.hu/kofo/755.zip

A környezetvédelmi engedély és a környezeti hatásvizsgálathoz kapcsolódó dokumentumok: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya/hirdetmenyek/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-foosztaly-hatosagi-kozlemenyei/a-mvm-paks-ii-atomeromu-fejleszto-zrt-altal-a-paksi-atomeromu-paks-8803-15-hrsz-u-telephelyen-tervezett-uj-atomeromuvi-blokkok-letesitesevel-kapcsolatos-kornyezeti-hatasvizsgalati-eljaras

[2] “Indokolatlan, nem várt vagy nem ellenőrzött radioaktív kibocsátásokat megfelelő műszaki és szervezési intézkedésekkel meg kell előzni.” ld.: Környezetvédelmi engedély 12. o. 1.2.31.

[3] “Gondoskodni kell a tevékenység végzése során keletkező kiégett fűtőelemek kezeléséről, környezetszennyezést kizáró módon történő biztonságos tárolásáról (pihentetés, átmeneti tárolás) és végleges elhelyezéséről (ártalmatlanításáról).” ld.: Környezetvédelmi engedély, 11. o. 1.2.25.

[4] “Amennyiben a kiégett fűtőelemek további kezelése tervezett (pl. reprocesszálás), úgy az abból származó radioaktív hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő biztonságos tárolásáról és végleges elhelyezéséről (ártalmatlanításáról) gondoskodni kell.” Ld.: Környezetvédelmi engedély 11. o. 1.2.27.

[5] “Az új blokkok létesítésének területe közvetlenül nem érint Natura 2000 területet.” Ld. Engedély 68. o.

[6] Az Európai Unió Tanácsának 2011/70/Euratom irányelve

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0070&from=HU


Ha véleményed vagy kérdésed van, írj a bejegyzés szerzőjének!
Koritár Zsuzsanna [email protected]