Mi akadályozza a V4 országok vállalatait a megújuló energiák forradalmában?

Az Energiaklub részt vett egy, az Egyesült Királyság kormánya által finanszírozott projektben, mely  azt vizsgálta, hogy a visegrádi országok vállalatai mennyire elkötelezettek a megújuló energia alapú villamos energiatermelést és hasznosítást illetően. A projekt célja az volt, hogy platformot biztosítson a kutatásban résztvevő vállalatok, energiaügynökségek, civil szervezeteket és egyéb szakmai intézetek számára annak megvitatására, hogy mi gátolja az országok privát szférájának szereplőit a magasabb szintű megújuló energia hasznosításában és milyen segítséget várnak a nemzeti és Európai Uniós szintű döntéshozóktól.

A kutatás: egyre több vállalat tervez a megújuló alapú árammal a V4-ben

A projekt kutatási fázisában online kérdőívvel és szakértői interjúkkal vizsgálták a résztvevő vállalatok jelenlegi álláspontját és jövőbeni ambícióit a megújuló energia alapú villamos energiatermelés és hasznosítást illetően.  Az online kérdőívet összesen 36 vállalat töltötte ki, melyek nagy része a feldolgozóipar és az energiatermelés szektorát képviselte. A kérdőív eredményeiből az derült ki, hogy a kitöltők kb. 40 százalékának a megújuló energia alapú fogyasztása már most is eléri a 20 százalékot. A jövőre nézve 2030-ig 19 vállalat számára (53%) a 100 százalékos arány elérése a cél, 2050-re pedig összesen 27 vállalat szeretne teljesen megújuló energia alapon előállított áramot fogyasztani. Az energiaforrás típusára vonatkozóan egyértelműen a napenergia a leginkább preferált.

Motivációk és korlátok

A motivációt tekintve a költségmegtakarítás, a profit, az anyavállalat elvárásainak való megfelelés, az energiafüggetlenség és a presztízskérdés az, ami leginkább ösztönzi a vállalatokat a zöldenergia fogyasztására. A megújuló energiahasznosításukat alapvetően saját erőművekbe történő beruházással, zöld villamos energia beszerzéssel szeretnék növelni.

A vállalatok kedvezőtlennek találják az adminisztratív és szabályozási környezetet ahhoz, hogy igazán nagy előrehaladást tegyenek a területen. A pénzügyi ösztönzők hiánya, a bonyolult engedélyeztetési eljárásokkal kapcsolatos nehézségek és az energiapiacon való érvényesülés is korlátként merült fel a válaszadóknál. Emellett pénzügyi és technikai nehézségek is mutatkoznak a megújuló részarányuk növelésében.

További probléma, hogy a megkérdezett vállalatok rendelkeznek ugyan tervekkel a megújuló alapú villamos energia növelése tekintetében, viszont jellemzően nincs konkrét stratégiájuk, mely átfogóan rögzítené céljaikat és az ehhez kapcsolódó tervezett intézkedéseiket.

Mindenképpen bíztató azonban, hogy a kérdőívben résztvevők kb. 40 százaléka már most is figyelembe veszi a beszállítóik kiválasztásánál a megújuló energiahasznosítást, mint szempontot. A hazai vállalatok visszajelzése az volt, hogy egységes kritériumrendszer hiánya miatt nem tudják elkezdni a zöld közbeszerzés folyamatát.

Összefogás a közös cél érdekében: A V4 vállalatok kormányaik fellépését és támogatását kérik

A projekt nemcsak felmérte és bebizonyította, hogy a visegrádi országok vállalatai igenis nyitottak és motiváltak a megújuló energia alapú villamos energiafogyasztásban, de arra is rávilágított, hogy milyen korlátokba ütköznek. Mivel a visegrádi országok vállalatai az eredmények szerint nemzeti szinten mind-mind hasonló problémákkal szembesülnek, összefogásuk és az Európai Uniós és nemzeti szintű döntéshozókkal szembeni közös fellépésük kulcsfontosságú lehet a felmerülő akadályok legyőzésében.

A projekt és a létrehozott platform remélhetőleg csupán az első lépése volt a vállalatok hosszú távú, határokon átnyúló együttműködésének a régióban és hamarosan folytatás következik, melyben az Energiaklub továbbra is részt vehet majd.


Ha véleményed vagy kérdésed van, írj a bejegyzés szerzőjének!
Győri Kata gyori@energiaklub.hu