Gyöngyös az élen az éghajlatvédelemben

Bár az átlaghőmérséklet évről évre emelkedik, a nyári csapadék mennyisége pedig egyre csökken (a lezúduló csapadék intenzitásának növekedésével), a magyar önkormányzatok, úgy tűnik, készületlenül állnak az éghajlatváltozás lehetséges káros következményei előtt. Az Energiaklub Gyöngyös városával mintaprojektbe kezdett, melynek célja egy használható klímastratégia kidolgozása - az összes érintett bevonásával.

Még csak óvatos forgatókönyvek léteznek arra, hogy hogyan fogja érinteni egy város életét egy szélsőségesen száraz nyár, hogyan készülhet fel egy önkormányzat a megváltozott energiaigényekre, esetleg az ellátásbiztonság megingására. Egy biztos: hosszabb távú cselekvési tervre égető szükség van. Az éghajlatváltozási stratégia célja kettős: egyrészt az éghajlatváltozás mérséklése a fenntartható települési energiagazdálkodási intézkedések révén, másrészt a település környezetminőségének, a társadalom életfeltételeinek megőrzése, alkalmazkodás a változó éghajlathoz.
 
Az Energiaklub klímakalauz projektje keretében 2009 óta dolgozik Gyöngyösön éghajlatváltozási stratégia elkészítésén a helyi önkormányzattal együttműködésben. Egyik fő célunk az, hogy a stratégia ne a szokásos „íróasztal melletti” módszerrel, hanem alapos adatgyűjtés után és széleskörű társadalmi bevonással történjen.  Ezért a kezdetektől fogva részvételi lehetőséget biztosítsunk, 2009 novemberében rendeztük az első olyan fórumot, ahová az érintetteket meghívtuk. 2010 áprilisában ismét tájékoztatót tartottunk a stratégiaalkotás folyamatáról, ábrákon mutattuk be a már összegyűlt adatokat és megkérdeztük a megjelentek véleményét.
 
A célmeghatározáshoz nem csak az adatokat, de az érintettek igényeit is figyelembe vesszük, ezért olyan sajátosságokat gyűjtöttünk össze, amik kifejezetten Gyöngyös számára fontosak. Ilyen például a Mátrába irányuló turizmus „mederbe terelése” a páratlan természeti értékek megóvása érdekében, a helyi közlekedési lehetőségek módosítása, azért, hogy az iskolába ne autóval kelljen szállítani a nebulókat, a városi kerékpárutak kialakítása, vagy a zöldfelületek csökkenésének megállítása. Nagyon örültünk, hogy a fórumon résztvevő vállalatok között is akadt olyan, aki saját jó példáján mutatta be, hogy egyszerű, gyakorlatilag nulla befektetési igényű, energiahatékonyságot célzó intézkedésekkel - mint például éjszakára a berendezések kikapcsolása vagy a fűtővíz hőmérsékletének optimalizálása – milyen látványos eredményeket értek már el.
 
A fórumon meghatározásra kerültek az éghajlatváltozási stratégia által érintett célterületek: energiatermelés és -felhasználás, közlekedés, mezőgazdaság, humánegészségügy, élelmiszerellátás, hulladéktermelés, vízhasználat, turizmus, településtervezés. A következő feladat az egyes területek közötti prioritás megállapítása, illetve a Gyöngyösre szabott konkrét célok és a megvalósítási feltételrendszer kidolgozása lesz.