Félúton a közel nulla energiaigényű középületek felé

Több projekteredményünk is elérhetővé vált, amely az eCentral projekt keretében készült el. Ez a projekt abban támogatja a helyi önkormányzatokat, hogy meg tudják valósítani és ki tudják használni a Magyarországon az új középületekre vonatkozó és ez év elejével életbe lépett, közel nulla energiaigényre vonatkozó épületenergetikai előírásokat (KNE).

A közép-európai épületállomány 12%-a középület, ezek rossz energetikai állapota a legtöbb település számára súlyos pénzügyi terhet jelent. Az EU-s energiahatékonysági direktíva alapján a helyi önkormányzatoknak kulcsszerepe van az energetikai és klímapolitikai célok elérésében. Az épületenergetikai direktíva (EPBD) egyik legfontosabb eszközei e hosszú távú célok eléréséhez a közel nulla energiaigényű (KNE) épületekre vonatkozó előírások, melyek alapján a tagállamokban 2019. januárjától az újépítésű középületeknek meg kell felelniük a KNE követelményeknek.

Az ambiciózus célok megvalósulását azonban Közép-Európában akadályozza a kapacitás- és a bizalomhiány, valamint a KNE projektek végrehajtásához szükséges pénzügyi források hiánya. Habár sok közép-európai régió és város készített már a fenntartható energetikai felújításokra vonatkozó hosszú-távú keretrendszert (pl. SECAP-ot), a KNE továbbra is újdonságot jelent a részletes felújítási stratégiák kidolgozásában, mivel nincsenek megfelelő értékelési eszközök és finanszírozási források ilyen projektek megvalósításához.

Az eCentral projekt középpontjában a meglévő középületek közel nulla energetikai szintre történő innovatív finanszírozási rendszerekkel történő felújítása áll. A projekt félidejéhez érkezett, így a megalapozó vizsgálatok és tanulmányok már rendelkezésre állnak, nagy részük csak angol nyelven, de az önkormányzatok számára legfontosabb eredményeket le is fordítottunk a jobb használhatóság kedvéért, ezek elérhetők legalulra görgetve itt.

A „Jelentés a közép-európai régió KNE kezdeményezéseiről” ismerteti a CE-országok új vagy meglévő épületeire vonatkozó KNE definíciókat. Néhány közép-európai ország abszolút mutatókat használ (pl. Cseh Köztársaság, Németország), míg mások (mint Olaszország) referenciaépületet használtak több mutató maximális értékének meghatározására (pl. primer energiaigény). Annak ellenére, hogy az épületállomány felújítása kritikus jelentőségű az energiahatékonyság javításával és a CO2-kibocsátás csökkentésével kapcsolatos uniós szintű célok elérése érdekében, a meglévő épületek felújítási folyamatának minimumkövetelményei több országban, így Magyarországon sincsenek meghatározva. Az anyag ugyanakkor számos törekvést és jó példát is bemutat, amelyekkel nemzetközi szinten és a vizsgált országokban (Magyarország, Szlovénia, Horvátország, Ausztria, Olaszország) az energiahatékonysági beruházásokat próbálják elősegíteni. Ugyan ezekben az országokban megvalósított konkrét jó példák olvashatók az "Esettanulmányok referencia épületekről" c. dokumentumban.

A KNE cél elérése új tervezési megközelítést igényel, amely jobban összpontosít az épületek energetikai folyamataira, és minden témában dinamikusabb és holisztikusabb megközelítésű. E tekintetben elemzi „Az EU korszerű eszközeinek elemzése az épületek felújításához” az eCentral partnerországokban használt energetikai számításokat támogató programokat és eszközöket. A különböző eszközöket azonos szempontok szerint elemezték a projekt szakértői, és meghatározták azokat a kritériumokat, amelyeket a projekt keretében kifejlesztendő KNE számoló eszköznek teljesítenie kell (pl.: hasonlítsa össze az egyes épületeknél elérhető energia megtakarítást és a beruházási költségeket, az eredmények mutassák ki a költséghatékony megoldást a KNE szint elérésére, az eszköz legyen felhasználóbarát és ne csak szakemberek számára értelmezhető). A projekt keretében megvalósított felmérés eredményei és szakmai állásfoglalás alapján a KNE célok szélesebb körű elterjedése érdekében szükséges az épülettervezési és építési szakemberek (építészek, mérnökök stb.) és az épülethasználók ismereteinek bővítése is, valamint garanciák és megfelelő mérési-validálási szabványok kialakítása a felújítások során elért megtakarítások kapcsán.

De hogyan teremtsünk forrást a középületek energiahatékonyságának növelésére? Lehetőséget jelenthetnek az olyan, még kevéssé elterjedt finanszírozási formák, mint az energiahatékonysági szerződés, a PPP vagy a közösségi finanszírozás. A KNE felújításokban rejlő lehetőségek teljes kiaknázása érdekében a pályázati források nem lesznek elegendők, szélesebb körben ki kell használni a fent említett, harmadik fél általi finanszírozási modelleket is, amiket az eCentral partnerek részletesen vizsgáltak „A középületek mély felújításának innovatív finanszírozási lehetőségeinek elemzése” és „A CE-partnerországok szakpolitikájának értékelése az új finanszírozási rendszerek bevezetése érdekében” c. dokumentumokban (magyar nyelvű összefoglaló és a Magyarországra vonatkozó elemzés elérhető magyarul) . A legértékesebb eredménye az előbbinek egy magyarul is elkészült döntéshozatali fa, amely segíti a választást az elemzett finanszírozási rendszerek között.

E finanszírozási rendszerek politikai kereteit tekintve a legtöbb célországban pozitív javulás tapasztalható az elemzés alapján, bár a piacok közötti különbségek rendkívül nagyok, elsősorban a pénzügyi piacok egyenetlen fejlődése és az egyes finanszírozási modelleket szabályozó nemzeti politikák miatt. Sajnos Magyarország e tekintetben az elmaradottak közé tartozik, a szomszédságunkban azonban több jó példa is van: az ESCO cégek száma Olaszországban pl. 400 fölötti, több mint 10.000 embernek adva munkát; Ausztriában a KKV-k is gyűjthetnek adományokat, itt 23 on-line felület segíti a közösségi befektetéseket; a horvátoknál pedig szigorú központi kontrollal segítik elkerülni a PPP beruházások csapdáit.

Az eCentral szakértői csapata azon dolgozik, hogy megfelelő eszközöket, tudást és támogatást nyújtson a helyi önkormányzatok számára, hogy a KNE épület felújítások aránya növekedésnek induljon Közép-Európában. Ennek egyik eszköze, a KNE követelményeket és megvalósítási, illetve finanszírozási lehetőségeket bemutató képzés tartalma 2018-ban az Energiaklub vezetésével kidolgozásra került. A tréningek fő célja, hogy

• KNE épületekkel kapcsolatos technikai és pénzügyi információkat adjon át,
• a résztvevők megértsék a KNE felújítások pénzügyi és környezeti hasznosságát és új képességekre tegyenek szert (pl. a projekt keretében kifejlesztett kalkulátor használata) és
• motivációt kapjanak ilyen projektek fejlesztéséhez. Az egynapos képzés anyagának két pillére a tudásátadás és egy interaktív workshop. Az információ átadás fő témái:
• KNE elvek és hazai szabályozás,
• KNE technológiák,
• finanszírozási lehetőségek: energiahatékonysági szerződés, PPP, közösségi finanszírozás és
• KNE projektek közbeszerzése.

Tervezetten 4-4 tréninget fognak a projekt partnerek szervezni Magyarországon, Szlovéniában és Horvátországban, összesen legalább 80 résztvevő számára.

A képzések és a bevont szakértők segítségével reményeink szerint számos KNE projekt előkészítése kezdődhet majd meg az említett célországokban.

Amennyiben érdeklődik a projekt vagy a képzés iránt, írjon
a telepules@energiaklub.hu címre!

Bővebben a projektről ITT olvashat! 


Ha véleményed vagy kérdésed van, írj a bejegyzés szerzőjének!
Pej Zsófia pej@energiaklub.hu