Felhívás: várjuk kommunikációs szakértők ajánlatattételét

Várjuk kommunikációs szakértők ajánlattélét az Energiaklub RenoHUB projektjében tartandó operátor (tanácsadó) képzéséhez. A képzés célja az országban újonnan nyíló RenoPont irodák tanácsadóinak felkészítése az ügyfélkezelésre: az irodába időpontot foglaló ügyfeleknek útmutatást adni dokumentációval, a felújítás technikai kérdéseivel, finanszírozási termékekkel, stb. kapcsolatban.

A rendezvény résztvevői: A képzés hirdetésére jelentkező egyének, civil szervezetek képviselői, energetikai kérdésekben jártas érdeklődők – kb. 15-20 fő. A kommunikációs workshop a képzés utolsó állomása, így a résztvevők ehhez a részhez érve már ismerik egymást.

Helyszín: Budapest

Időpont: tervezetten 2021.szeptember - október

Feladat: Olyan kommunikációs szakemberek ajánlatát várjuk, akik vállalják egy 8 órás, személyes, interaktív kommunikációs képzés megtervezését és megvalósítását. A nyertes szakértő feladata továbbá a résztvevők értékelése is, amely értékelés alapján a legjobbaknak állásajánlatot adunk.

Alkalmassági feltétel:

Azon számlaképes szakértők ajánlatait értékeljük, akik rendelkeznek:

  • legalább 4, hasonló célcsoport számára megvalósított legalább félnapos kommunikációs tréning megtartására vonatkozó referenciával

Ajánlattételi határidő: 2021. augusztus 16. 17:00.

Ajánlatkérő nem köti magát a szerződéshez, amennyiben alkalmassági vagy pénzügyi szempontok szerint nem kap teljes mértékben kielégítő ajánlatokat!

Az ajánlat értékelésének szempontja: a legalacsonyabb ellenszolgáltatás bruttó összege alapján kerül kiválasztásra a nyertes ajánlat. Az ajánlatok bruttó összege közötti 25%-ot meg nem haladó különbség esetén az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a referencia munkák alapján hozza meg döntését, különösen, ha azok tartalmaznak energetikai felújítás témájú elemeket is.

Benyújtandó dokumentumok: e-mailen megküldve a [email protected] és [email protected] címre az alábbiakat csatolva:

  • felolvasólap kitöltve, aláírva és szkennelve;
  • a referenciát igazoló dokumentumot, pdf formátumban 4 db referencia megnevezésével. A dokumentum táblázatos formátumban tartalmazza: referencia rendezvény tréning nevét, megrendelő személy szervezet nevét, helyszínt, dátumot, 1-2 mondatos leírást a referencia munkáról

Egyéb információk:

  • Ajánlatkérő hiányosan benyújtott ajánlat esetében egy alkalommal, a hiánypótlás benyújtás határidejének megjelölésével hiánypótlási lehetőséget nyújt.
  • Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt indokolás nélkül jogosult meghosszabbítani.
  • Ajánlatkérő nyilvános eredményhirdetést nem tart, az ajánlattevőket írásban értesíti az eljárás eredményéről.
  • A szerződéskötésre Ajánlatkérő székhelyén kerül sor.
  • Az ajánlatnak tartalmaznia kell minden lehetséges, a szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerülő költséget, az ajánlott és szerződés szerinti áron felül Ajánlattevő semmilyen jogcímen nem várhat kiegészítő juttatást.
  • Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő után beérkezett ajánlatokat érvénytelennek nyilvánítja.
  • Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: Ajánlatkérő teljesítési igazolása után kiállított számla kézhezvételét követő 30 napon belül a szerződő fél bankszámlájára történő utalással.