Felhívás: magyar nyelvű tanulmány angol nyelvre fordítására

Az Energiaklub „Az atomenergia és a radioaktív hulladékok esete” című tanulmányának angol nyelvre történő fordításához keresünk magyar-angol fordítót.

A jelen ajánlatkérés során olyan szakembert, szervezetet keresünk, aki vállalja a tanulmány fordítási szolgáltatását a szerződéskötéstől számított 15 naptári napon belül:

A szerződés időtartama: szerződéskötéstől számítva a szerződésben vállaltak teljesítéséig, mely 15 naptári nap.

Ajánlattételi határidő: 2021.09.20.

Ajánlatkérő nem köti magát a szerződéshez, amennyiben alkalmassági vagy pénzügyi szempontok szerint nem kap teljes mértékben kielégítő ajánlatokat.

Alkalmas az a számlaképes ajánlattevő, aki rendelkezik legalább 2 referenciával atomenergia, hulladékgazdálkodás vagy környezetvédelem témában.

Az ajánlat értékelésének szempontja: a legalacsonyabb ellenszolgáltatás bruttó összeg alapján kerül kiválasztásra a győztes ajánlat. Az ajánlatok nettó összege közötti 25%-ot meg nem haladó különbség esetén az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a referenciamunkák alapján hozza meg döntését.

Benyújtandó dokumentumok:

  • a csatoltan megküldött word formátumú felolvasólap kitöltve, aláírva és szkennelve e-mailen megküldve a [email protected] címre;
  • referencia: hasonló témában fordított legalább 2 munka rövid leírása (és lehetőség szerint linkje) a felolvasólapban található referencia tábla szerint.

Egyéb információk:

  • Ajánlatkérő részajánlatot nem fogad el.
  • Ajánlatkérő hiányosan benyújtott ajánlat esetében egy alkalommal, a hiánypótlás benyújtás határidejének megjelölésével hiánypótlási lehetőséget nyújt.
  • Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt indokolás nélkül jogosult meghosszabbítani.
  • Ajánlatkérő nyilvános eredményhirdetést nem tart, az ajánlattevőket írásban értesíti az eljárás eredményéről.
  • A szerződéskötésre Ajánlatkérő székhelyén kerül sor.
  • Az ajánlatnak tartalmaznia kell minden lehetséges, a szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerülő költséget, az ajánlott és szerződés szerinti áron felül Ajánlattevő semmilyen jogcímen nem várhat kiegészítő juttatást.
  • Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő után beérkezett ajánlatokat érvénytelennek nyilvánítja.

Tervezett teljesítési és fizetési ütemezés:

A végszámla a feladatok teljes körű elvégzése után, teljesítési igazolás ellenében a számla kézhezvételét követő 30 munkanapon belül körül kifizetésre átutalással.