Bükkszentkereszti infónap játékszabályzat

Energiaklub Szakpolitikai Intézet Módszertani Központ Játékszabályzata

1.Szervező és lebonyolító

Az Energiaklub Szakpolitikai Intézet Módszertani Központ (székhelye: 1056 Budapest, Szerb utca 17., továbbiakban: Szervező) 2022. április 27-i ingyenes bükkszentkereszti energiahatékonysági infónapjára nyereményjátékot (továbbiakban: Játék) hirdetett meg.

2.A Játékban való részvétel feltételei

A Játékban való részvétel feltétele az ingyenes infónapon való részvétel. A játékosok kötelesek elfogadni a Játék jelen szabályzatba foglalt feltételeit. A játékosok a játékban történő részvétellel a jelen játékszabályzatban foglaltakat maradéktalanul megismerik, elfogadják és magukra nézve kötelezőnek tekintik. A Játékban való részvétel önkéntes.

A Játékban a 18. életévüket betöltött cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező munkavállalói, megbízottjai, valamint az egyéb, a lebonyolításban közvetlenül részt vevő személyek és azok hozzátartozói.

Szervező jogosult bármely játékost a játékból kizárni, különösen, ha a játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, továbbá, ha valamely játékos a játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el.

3. A Játék menete

A Játékban, valamint a sorsoláson történő részvétel érdekében a játékosnak a nyereményjátékot meghirdető Facebook bejegyzésben leírtak szerint kell cselekednie. Az ezt teljesítő Játékosok közül sorsolás útján kerülnek kiválasztásra a nyertesek.

4. A játék időtartama és a nyeremény

A nyereményjátékot meghirdető Facebook-bejegyzésben leírtak szerinti időtartam vehető alapul, és ez alapján kerül kisorsolásra a nyertes vagy nyertesek személye, valamint itt kerül közzétételre a nyeremény is.

5. A nyertes kiválasztása, értesítése, nyeremény átvétele

A nyeremény nyertese a Játék időtartama alatt szabályszerűen résztvevő Játékosok közül kerül kisorsolásra az infónap helyszínén. 

A nyertes értesítése személyesen, a helyszínen történik. A nyereményt a Szervező személyesen, az infónap időtartama alatt, a helyszínen adja át.

6. Nyilatkozat

A nyereményjáték, melynek részletes szabályait a jelen szabályzat tartalmazza, független a Facebooktól, a Facebook a promóciót semmilyen formában nem támogatja. A Szervező kijelenti továbbá, hogy a promóció nem terjed ki személyes idővonalakra és kapcsolatokra. Fenntartjuk a jogot a játékszabályzat, a nyeremények és a játék érvényességi idejének megváltoztatására, akár a játék ideje alatt is.