Az Energiaklub új adatkezelési tájékoztatója

Bizonyára hallottál róla, hogy az Európai Unió új adatvédelmi szabályokat fogalmazott meg (GDPR), melyek
2018. május 25-én lépnek életbe.

Az Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy az Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ által üzemeltetett internetes honlapokon és egyéb (a Szabályzatban részletezett) módon megszerzett személyes adatok kezelése, feldolgozása a mindenkori adatvédelmi előírásoknak és az Energiaklub által – a jogszabályok szerint – kialakított eljárásrendnek megfelelően történjen.

privacy-policy-3415416_1920.jpg

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ Egyesület figyelembe vette az Európai Parlament és A Tanács 2016/679 Rendeletében ( "Általános Adatvédelmi Rendelet" vagy " GDPR" ), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (" Infotv."), továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi törvény rendelkezéseit.